Regulacje UTK gospodarzem spotkania grup roboczych IRG-Rail

UTK gospodarzem spotkania grup roboczych IRG-Rail

17 lutego 2020 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W dniach 12-14 lutego 2020 r. w siedzibie UTK odbyły się posiedzenia grup i podgrup roboczych IRG-Rail. Dyskutowano o sprawach związanych z dostępem do infrastruktury i związanymi z tym opłatami. IRG-Rail to grupa zrzeszająca niezależnych regulatorów rynku kolejowego z 31 europejskich krajów.

Fot. UTK

W UTK spotkały się:

  • grupa robocza ds. stawek dostępu do infrastruktury (Charges Working Group),
  • grupa robocza ds. dostępu do infrastruktury (Access Working Group),
  • podgrupa robocza ds. stawek dostępu do obiektów infrastruktury usługowej (Sub-Group Charges for Service Facilities).

Podgrupa robocza ds. stawek dostępu do obiektów infrastruktury usługowej przedyskutowała projekt dokumentu opracowywanego przez IRG-Rail dotyczącego opłat za korzystanie z terminali towarowych, a także sposobu ustalania „rozsądnego zysku”.

Podczas spotkania grupy roboczej ds. stawek dostępu do infrastruktury omawiane były przewidywane działania w zakresie aktualizacji przeglądu systemów opłat za dostęp do infrastruktury, podsumowano bieżący stan zaawansowania prac nad analizą stosowanych mark-up’ów w międzynarodowych przewozach pasażerskich, a także dyskutowano na temat planowanego opracowania przez IRG-Rail dokumentu dotyczącego segmentacji rynku i stosowania mark-up’ów.

Grupa robocza ds. stawek dostępu do infrastruktury na wspólnym spotkaniu z grupą roboczą ds. dostępu do infrastruktury dyskutowała o opłatach związanych z odwołaniem i modyfikacją tras pociągów oraz o tym w jaki sposób można usprawnić procesy zarządzania przepustowością na sieci kolejowej .

Grupa robocza ds. dostępu do infrastruktury podczas spotkania kontynuowała prace na temat nowego sposobu zmiany rozkładów jazdy, omawiała kwestie związane z nowym mandatem dotyczącym czasowych ograniczeń zdolności przepustowej a także poruszyła kwestie funkcjonowania kolejowych korytarzy towarowych (RFC).

Czym jest IRG-Rail

IRG-Rail skupia niezależnych regulatorów kolejowych z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Północnej Macedonii, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Kosowa, Łotwy, Litwy, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski.

Celem IRG-Rail jest ułatwienie stworzenia jednolitego, konkurencyjnego, wydajnego i zrównoważonego rynku kolei w Europie. IRG-Rail działa jako platforma współpracy, wymiany informacji i najlepszych praktyk między krajowymi organami regulacyjnymi kolei w celu stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom regulacyjnym na kolei i promowania spójnego stosowania europejskich ram regulacyjnych. Grupa współpracuje z Komisją Europejską w zakresie przygotowywania i opiniowania unijnych aktów prawnych.

UTK aktywnie współuczestniczy w pracach IRG-Rail. Potwierdziło to wybranie Polski do przewodniczenia IRG-Rail w 2016 r. Funkcja ta pełniona jest kadencyjnie. Obecnie grupie przewodniczy regulator belgijski. Dyskusje na forum międzynarodowym pozwalają zrozumieć specyfikę funkcjonowania rynku w poszczególnych krajach, umożliwiają wymianę doświadczeń organów regulacyjnych i wypracowanie najlepszego podejścia do kwestii regulacji rynku kolejowego na wspólnym rynku, na którym obowiązują wspólne unijne przepisy.