Znamy oferty na wykonanie oświetlenia drogowego autostrady A1

Znamy oferty na wykonanie oświetlenia drogowego autostrady A1

21 lutego 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Zamówienie obejmuje wykonanie oświetlenia na węźle Częstochowa Północ, węźle Częstochowa Jasna Góra, węźle Częstochowa Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko oraz MOP Gorzelanka.

Ofertę z najniższą ceną, w kwocie 4 486 370,95 zł, złożyło MR Instal Makowski z Łodzi, a najwyższą, Elmontaż z Żywca, na kwotę 7 824 645,00 zł. GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 6 851 575,63 zł brutto. Oprócz ceny przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci przedłużenia okresu gwarancji. Wszyscy oferenci zadeklarowali wydłużenie czasu gwarancji jakości na wskazane w przetargu elementy oświetlenia o 5 lat. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Fot. GDDKiA

Zamówienie obejmuje między innymi:

  • wykonanie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego w km trasy zasadniczej od km 416+500 do km 437+800 na: węźle Częstochowa Północ (Rząsawa) wraz z drogą krajową DK1, węźle Częstochowa Jasna Góra (Lgota) wraz z drogą krajową DK43, w rejonach MOP Gorzelanka, Wierzchowisko (w ciągu autostrady i jezdni zbiorczych), węźle Częstochowa Blachownia (Blachownia) wraz z drogą krajową DK 46, drogach poprzecznych DP1076S, DP14, DS58, ul. Łukasiewicza;
  • obsługę geodezyjną w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji:

GDDKiA wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie 5 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, w tym:

  • 2 miesiące od daty podpisania Umowy - w zakresie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle  Częstochowa Północ wraz z drogą krajową DK1, bez montażu sterowników opraw;
  • 3 miesiące od daty podpisania Umowy - w zakresie  robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra wraz z drogą krajową DK43, bez montażu sterowników opraw;
  • 5 miesięcy od daty podpisania Umowy - w zakresie pozostałych robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z montażem sterowników opraw na wszystkich 3 węzłach.

Coraz bliżej zakończenia budowy

7 lutego 2020 roku podpisana została umowa na montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Zabezpieczenia zostaną wykonane na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamontowane zostaną panele pochłaniające o powierzchni ponad 52,7 tysięcy m2, panele odbijające o powierzchni ponad 1,7 tysiąca m2, oraz przeciwolśnieniowe o powierzchni prawie 1,2 tysiąca m2.

Co jeszcze nas czeka na budowie?

Ostatnim węzłem, który zostanie otwarty dla ruchu na tym odcinku A1, jest węzeł Częstochowa Blachownia na skrzyżowaniu autostrady A1 z DK46. GDDKiA zakłada, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, możliwe to będzie w II kwartale br.

Kolejne przetargi

Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) na linią kolejową nr 146 oraz urządzeń ochrony środowiska. Do realizacji są również drogi serwisowe i technologiczne, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota. Do wykonania pozostał również cały zakres robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Budowa A1 nadal trwa

W przebudowie jest blisko 80 km trasy zbudowanej w okresie PRL pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Inwestycję podzielono na pięć odcinków: cztery na terenie województwa łódzkiego i jeden na terenie województwa śląskiego. Prace przy budowie A1 prowadzone są pod ruchem, a kierowcy mają do dyspozycji jedną jezdnię starej drogi po której poruszają się w obu kierunkach. Na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego, w miejscu docelowego węzła na skrzyżowaniu A1 z DK74 powstało tymczasowe megarondo. Mniejsze ronda funkcjonują również w innych miejscach na przebudowywanej drodze. Kierowcy powinni liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu jakie generują pojazdy obsługujące budowę. GDDKiA apeluje o przestrzeganie przepisów ruchu i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Budowa ostatniego z pięciu odcinków A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową zakończy się w 2022 roku. Wraz z postępem robót ruch będzie przenoszony na nową, szerszą jezdnię przyszłej A1 co usprawni kierowcom podróżowanie.