Potencjał infrastrukturalny Portu Gdynia w sektorze offshore

Potencjał infrastrukturalny Portu Gdynia w sektorze offshore

07 marca 2020 | Źródło: Port Gdynia
PODZIEL SIĘ

Port Gdynia od strony wschodniej jest portem najbliżej położonym względem obszarów morskich przewidzianych na lokalizację farm wiatrowych. Potencjał terenów portowych sprzyja rozwojowi alternatywnych – ekologicznych źródeł energii w Polsce. Port Gdynia analizuje rozwiązania służące rozwojowi sektora offshore, a także uczestniczy w tworzeniu zaplecza do obsługi elementów morskich farm wiatrowych, obejmującego gminy Kosakowo, Rumię oraz Gdynię.

Fot. Port Gdynia

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii pan Ireneusz Zyska podczas briefingu prasowego Zarządu Morskiego Portu Gdynia  w dniu 5 marca br. powiedział:

Dzisiejsza wizyta w Porcie Gdynia jest związana z wyborem lokalizacji pod port instalacyjny, przemysłu offshare, mamy w Polsce wielki skarb, natura obdarzyła nas bardzo dobrymi warunkami wietrznymi na Bałtyku. Dzisiaj jak wiemy 80 % energii pochodzi z węgla, w perspektywie rozwoju mix-u energetycznego do 2030 roku chcemy zdecydowanie odmienić ten stan rzeczy. Duży ekosystem biznesowy oparty na offshore w myśl idei local content w celu angażowania firm lokalnych które mają już doświadczenie w tym sektorze.”

„Chcemy być głównym operatorem, aby to właśnie w Porcie Gdynia kompletowane były zestawy farm wiatrowych, a następnie wywożone na koncesjonowane obszary morskie. Mamy doświadczenie w przeładunkach lądowych konstrukcji farm wiatrowych, realizowanych na terenach terminali kontenerowych oraz przewagę w postaci dogodnej lokalizacji. Liczymy na to, że Port Gdynia zostanie bezpośrednim beneficjentem tego ogromnego rządowego programu inwestycyjnego. Myśląc o odnawialnych źródłach energii w koncepcji green port, przewidzieliśmy teren dla sektora offshore na końcu Portu Zewnętrznego”- komentuje Adam Meller- Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Źródło: Port Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, jest również zainteresowany nabyciem całości terenów będących w zasobach Stoczni Marynarki Wojennej, w ramach przysługującego prawa pierwokupu. Nabyty teren ma służyć zwiększeniu funkcjonalności usług portowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i obsługi polskich morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rząd polski posiada strategię pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, a jednym z nich jest wiatr. Najlepszym miejscem jego wykorzystania jest obszar morski, gdzie wiatr wieje przez około 330 dni w roku. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają więc szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej, przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

Co więcej, usytuowanie wiatraków w odległości ponad 20 kilometrów od linii brzegowej nie zakłóci nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża, a będzie motorem rozwoju gospodarczego obszarów nadmorskich i całej Polski. Wyliczenia ekspertów pokazują, że zainstalowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju, wygeneruje około 60 miliardów złotych wartości dodanej do PKB i 15 miliardów wpływów z tytułu podatków CIT i VAT. Będą to gigantyczne inwestycje, warte miliardy złotych, do zrealizowania których potrzebny jest odpowiedni port oraz rozległe zaplecze przemysłowo-usługowe na lądzie.

W związku z planowaną realizacją Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, dotyczącego budowy morskich farm wiatrowych na południowym wybrzeżu Bałtyku, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA przeprowadził wstępne rozpoznanie możliwości adaptacji posiadanych terenów pod kątem przeładunku, składowania i montażu elementów morskich elektrowni wiatrowych.