Umowa na kontynuację budowy trasy S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ podpisana...

Umowa na kontynuację budowy trasy S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ podpisana...

15 marca 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

13 marca 2020 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) na dokończenie prac budowlanych na odcinku nr 5 drogi ekspresowej S5 między węzłami Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) a Szubinem Północ. Długość tego odcinka wynosi 9,7 km.

Umowa na kontynuację budowy trasy S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ podpisana...
Oddcinek Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ. Fot. GDDKiA

Umowa na kontynuację robót

Podpisana  umowa umożliwi dokończenie prac budowlanych na odcinku drogi S5 na południe od Bydgoszczy. Niebawem rozpoczną się prace budowlane

Obowiązki wykonawcy  

W ramach tego zadania wykonawca zbuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), węzeł Rynarzewo, a także przebuduje/zbuduje inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące teren przyległy. Droga ekspresowa zostanie wyposażone w urządzenia służące bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochronie środowiska, oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Czas realizacji wynosi 17 miesięcy bez okresów zimowych (15 grudnia - 15 marca), a koszt prac budowlano-montażowych – 359 434 109,35 zł.

Dlaczego ponowny wybór wykonawcy?

Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca 2019 r. odstąpiono od umów z firmą Impresa Pizzarotti. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem. Nie regulował również płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. W sierpniu 2019 r. ogłoszono nowe przetargi na trzy zadania.

Kolejne umowy na S5 przed nami. Wybrano już wykonawców odcinków nr 1 Nowe Marzy - Świecie Południe (Dworzysko) oraz nr 2 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Po kontroli uprzedniej Prezesa UZP podpisane zostaną umowy na te dwa odcinki.

Źródło: GDDKiA

Strategiczne znaczenie S5

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz pośrednio Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiega od węzła Nowe Marzy na autostradzie A1 do granicy z województwem wielkopolskim.

Odcinki S5 w województwie kujawsko-pomorskim (z północy na południe):

  • Nowe Marzy - Świecie Południe (Dworzysko) - przetarg w toku - wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę, po kontroli uprzedniej Prezesa UZP podpiszemy umowę;
  • Świecie Południe (Dworzysko) - Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) - przetarg w toku – wybraliśmy  najkorzystniejszą ofertę, po kontroli uprzedniej Prezesa UZP podpiszemy umowę;
  • Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) - Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) - od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem;
  • Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) - Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) - w budowie, oddanie do ruchu planowane w 2020 r.;
  • Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) - Szubin Północ - podpisana umowa na kontynuację prac budowlanych;
  • Szubin Północ - Żnin Północ - w budowie; w lutym br. został przełożony ruch z DK5 na jedną jezdnię S5; oddanie do ruchu całości planowane w 2020 r.;
  • Żnin Północ - granica województwa - od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem.

W fazie opracowywania jest studium korytarzowe

13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zanim dojdzie do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Rozpoczęto od studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace już trwają, a efekty poznamy w lipcu tego roku. Wykonane do tej pory wstępne analizy potwierdzają potrzebę przedłużenia ekspresowej „piątki”. Obszar objęty studium korytarzowym obejmuje teren trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin o powierzchni przeszło 8 tys. km².

Opracowanie to, wzbogacone w początkowym etapie o studium sieci drogowej, umożliwi nie tylko określenie korytarzy dla potencjalnych przebiegów trasy i powiązań z siecią dróg publicznych, ale pozwoli przeprowadzić ich analizę i porównania. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwoli na wybór najlepszych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i realnych pod względem ekonomicznym.