Pracownicy kolei przekraczają granicę bez kwarantanny

Pracownicy kolei przekraczają granicę bez kwarantanny

26 marca 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Obsada pociągów międzynarodowych oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarów w ramach międzynarodowego transportu kolejowego są zwolnieni z obowiązku 14-dniowej kwarantanny. Minister Zdrowia doprecyzował zapis rozporządzenia ws. ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii, dotyczący przekraczania granicy przez pracowników kolei w towarowym ruchu transgranicznym.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej przez obsadę pociągu (o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji) oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce lub państwie sąsiadującym. Zwolnienie z obowiązku kwarantanny następuje na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Aktualne są listy pracowników przekazanych uprzednio przez przewoźników do Straży Granicznej. W przypadku aktualizacji list pracowników przekraczających granicę, przewoźnik powinien poinformować o wszystkich nowych okolicznościach jednocześnie:

  • Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
  • bezpośrednio właściwy Oddział Straży Granicznej.  

Wyłączenie pracowników kolei z obowiązku kwarantanny ma na celu utrzymanie międzynarodowych przewozów towarowych. Z informacji uzyskanych od przewoźników wynika, że ruch na granicach cały czas odbywa się płynnie.