Umowa na oświetlenie węzłów na A1 wokół Częstochowy podpisana..

Umowa na oświetlenie węzłów na A1 wokół Częstochowy podpisana..

02 kwietnia 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację oświetlenia na węzłach: Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia oraz w rejonie Miejsc Obsługi Podróżnych Wierzchowisko oraz Gorzelanka. Prace, w pięć miesięcy, zrealizuje firma MR Instal Makowski z Łodzi za kwotę 4 486 370,95 zł.

Fot. GDDKiA

Zamówienie obejmuje między innymi: 

wykonanie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego w km trasy zasadniczej od km 416+500 do km 437+800 na: węźle Częstochowa Północ (Rząsawa) wraz z drogą krajową DK1, węźle Częstochowa Jasna Góra (Lgota) wraz z drogą krajową DK43, w rejonach MOP Gorzelanka, Wierzchowisko (w ciągu autostrady i jezdni zbiorczych), węźle Częstochowa Blachownia (Blachownia) wraz z drogą krajową DK 46, drogach poprzecznych DP1076S, DP14, DS58, ul. Łukasiewicza; obsługę geodezyjną w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia.  

 Termin realizacji 

GDDKiA wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie pięciu miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, w tym: 

  • dwa miesiące od daty podpisania umowy - w zakresie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle  Częstochowa Północ wraz z drogą krajową DK1, bez montażu sterowników opraw; 
  • trzy miesiące od daty podpisania umowy - w zakresie  robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra wraz z drogą krajową DK43, bez montażu sterowników opraw; 
  • pięć miesięcy od daty podpisania umowy - w zakresie pozostałych robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z montażem sterowników opraw na wszystkich trzech węzłach. 

Kończony jest węzeł Częstochowa Blachownia 

Ostatnim węzłem, który zostanie otwarty dla ruchu na tym odcinku A1, jest węzeł Częstochowa Blachownia na skrzyżowaniu autostrady z DK46. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, możliwe to będzie w II kwartale br. 

Postęp prac 

Zakończono wykonywanie ogrodzenia autostrady. Trwa przegląd wykonanych robót celem dokonania ich odbioru. Ułożono: ponad 10 km belek podwalinowych, 15 tysięcy m2 wypełnienia panelami pochłaniającymi, 135 m2 paneli przeciwolśnieniowych w rejonie przejść dla zwierząt. Trwa przygotowywanie do wykonywania oznakowania grubowarstwowego. Te prace rozpoczną się z chwilą wystąpienia odpowiednich warunków pogodowych. Na węźle Częstochowa Blachownia kontynuowane jest humusowanie skarp i rowów. Wykonywane są również roboty brukarskie. Zakończono montaż słupów ekranów akustycznych.  

Pozostałe prace  

Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 146 (WA-352, jezdnia lewa) oraz urządzeń ochrony środowiska. Do realizacji są również drogi serwisowe i technologiczne, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota. Do wykonania pozostał również cały zakres robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.