Analiza porównawcza ruchu na drogach w czasie epidemii.

Analiza porównawcza ruchu na drogach w czasie epidemii.

10 kwietnia 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

GDDKiA przeanalizowała ruch w marcu 2020 r. i porównała go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Znaczny spadek ruchu aut osobowych świadczy tylko o tym, że, respektujemy ograniczenia związane ze stanem epidemii. Ruch aut ciężarowych, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów.

  • Dokładna analiza wykonana została dzięki elektronicznemu systemowi poboru opłat
  • Badano dane o natężeniu ruchu za okres 10 - 31 marca br. i zestawiono je z uśrednionym tygodniem marca z lat 2018 i 2019

 

Fot. GDDKiA

Dokładne pomiary

Na potrzeby bieżącej analizy danych wykorzystano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich wysoką dokładność, wynikającą z zastosowanej metody detekcji pojazdów. Do analiz wykorzystano dane z 33 takich stanowisk, zlokalizowanych na kluczowych dla kraju drogach.

Porównanie średniego ruchu pojazdów

Analizę rozpoczęto od zestawienia średniej wielkości natężenia ruchu pojazdów ogółem w wybranych okresach marca 2020 r. (tj. 10-16 marca, 17-23 marca, 24-30 marca) ze średnią wielkością ruchu w marcu 2019 r. i 2018 r. Wyraźnie widoczny jest stopniowy spadek ruchu w poszczególnych tygodniach marca, na każdym ze stanowisk pomiarowych. Widać to wyraźnie na poniższym wykresie.

Ciężarówki bez kwarantanny - pracują

Patrząc przez pryzmat przestoju ekonomicznego i zagrożeń dla gospodarki, utrzymujący się na dość wysokim poziomie ruchu pojazdów ciężarowych jest dobrą informacją. Spadki wielkości ruchu nie są aż tak duże jak w przypadku pojazdów ogółem, gdzie największy udział w ruchu mają pojazdy osobowe. Poniższy wykres przedstawia średnią wielkość ruchu pojazdów ciężkich.

W związku z powyższym znacznie zwiększył się udział pojazdów ciężkich w ogólnym ruchu, osiągając wartość ok. 26%, podczas gdy w normalnych warunkach oscylował on na poziomie ok. 18%. Zwiększył się również udział w ruchu pojazdów dostawczych, z poziomu ok. 12% na ok. 14%. Zatem dostawy są podtrzymywane i transport towarów dobrze funkcjonuje. Prezentujemy poniższe wykresy:

Sparawdzono tydzień po tygodniu.

Jeszcze ciekawiej wypada analiza tydzień po tygodniu. Ruch ogółem spada znacznie, bo samochodów osobowych jeździ znacznie mniej. Ruch ciężarowy ma się dobrze, a ciężki transport przemieszcza się po drogach krajowych.

Najbardziej widoczny jest spadek ruchu samochodów osobowych. Średnia suma tego ruchu w poszczególnych dniach tygodnia w marcu 2019 roku, wahała się pomiędzy 520 a 650 tys. poj./dobę, podobne wartości zarejestrowano również na początku marca. Z dniem wprowadzenia pierwszych ograniczeń, tj. 15 marca, ruch ten spadł do poziomu ok. 250-350 tys. poj./dobę w dni robocze. Jeszcze większe spadki obserwowane są w weekendy – z poziomu ok. 550 tys. poj./dobę do ok. 160 tys. poj./dobę w ostatnią niedzielę marca 2020 r.

W przypadku pojazdów ciężarowych z naczepą ruch zmniejszył się nieznacznie, tj. z ok. 140 tys. poj./dobę w roku 2019 do ok. 120-130 tys. poj./dobę w analizowanym okresie roku 2020. Podobnie małe zmiany obserwowane są dla pojazdów ciężarowych bez przyczep oraz z przyczepami. Nieznaczny jest również spadek ruchu pojazdów dostawczych, zmniejszył się on z ok. 110-120 tys. poj./dobę do ok. 80-90 tys. poj./dobę.

Istotnie zmniejszyła się liczba autobusów rejestrowanych. W roku 2019 rejestrowano średnio dziennie ok. 3 tys. takich pojazdów, obecnie jest to wartość poniżej 1,5 tys. poj./dobę.

Poniżej wykresy tygodniowych wahań ruchu dla analizowanych okresów.

Dla roku 2018 i 2019 opracowano je dla wielkości uśrednionych, obrazujących standardowe tygodniowe rozkłady ruchu w marcu. Dla lepszej czytelności wykresów, mniej liczne kategorie pojazdów umieszczono na oddzielnych wykresach. Na wykresach zobrazowano sumę ruchu ze stanowisk pomiarowych dla danego dnia tygodnia. Poszczególne dni tygodnia w roku 2018 i 2019 oznaczono cyframi od 1 do 7, gdzie „1” oznacza poniedziałek, a „7” niedzielę.

Uśrednione tygodniowe wahania ruchu w marcu 2018 r. (dla wybranych stanowisk)

Uśrednione tygodniowe wahania ruchu w marcu 2019 r. (dla wybranych stanowisk)

* Dane dla dnia 10 marca niekompletne (nie umieszczono ich na wykresie)

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.