Południowa Obwodnica Warszawy - prace trwają, zobacz wizualizację trasy po wybudowaniu.

Południowa Obwodnica Warszawy - prace trwają, zobacz wizualizację trasy po wybudowaniu.

08 maja 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

W tunelu na Ursynowie ukończono budowę stropu pośredniego, do mety zbliża się realizacja płyty dennej, a do wybrania pozostało jeszcze mniej niż 20 proc. ziemi. Szalowany jest też ostatni niewielki fragment stropu po wschodniej stronie tunelu metra. Na trzech nurtowych podporach południowej części mostu przybywa kolejnych segmentów nawisowych, a do połączenia ramion mostu pozostało jeszcze po 7 segmentów na każdej z podpór. Z kolei na ostatnim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy do ułożenia pozostało jeszcze ok. 3 km nawierzchni betonowej na każdej jezdni trasy głównej. Pomimo panującej pandemii, związanych z nią ograniczeń i restrykcji, prace trwają.

Fot. GDDKiA

Już dziś możemy zobaczyć wizualizację trasy S2 po jej zrealizowaniu (Źródło: GDDKiA)

zieje się nad i pod ziemią

Codziennie spod stropu tunelu przechodzącego pod Ursynowem (zadanie A) wyjeżdżają wywrotki z ziemią. Systematycznie też zasypywane są kolejne segmenty stropu na powierzchni, a nad częścią tunelu wykonano już docelowe zagospodarowanie terenu i przywracany jest istniejący wcześniej układ ulic i parkingów. Kierowcy korzystają już z nowej jezdni ul. Płaskowickiej, trwają roboty przy ul. Gandhi. Zakończono już budowę stropu pośredniego w najgłębszej części tunelu przechodzącej pod metrem. Przypomnijmy, że w tunelu o długości 2,3 km strop pośredni jest na odcinku o długości ok. 600 metrów. Wybierana jest ziemia spod sekcji stropu pośredniego, co pozwoli również zakończyć prace przy płycie dennej tunelu, którą zaprojektowano na ok. 1/2 długości tunelu.

Fot. GDDKiA

Tunel stanowi połowę z 4,6 km pierwszego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2. Na pozostałej części trasy trwają prace przygotowawcze do układania kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Przygotowywane jest podłoże pod stabilizację cementem, wykonano też odcinek próbny stabilizacji.

Trwają prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich wchodzących w skład węzłów Ursynów Zachód i Ursynów Wschód, a także zasypki przy estakadach łączących skarpę ursynowską z nasypem obwodnicy. Przy zachodnim portalu tunelu powstaje również budynek przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem. Zaawansowanie rzeczowe na tym odcinku to blisko 76 proc.

Przybywa segmentów konstrukcyjnych na zachodniej nitce mostu

Na odcinku pomiędzy węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński trwa budowa konstrukcji drugiej nitki mostu przez Wisłę. Na trzech nurtowych podporach południowej części mostu przybywa kolejnych segmentów nawisowych. Na każdej z podpór wykonano do tej pory po 11 etapów betonowania, co oznacza, że do uciąglenia konstrukcji pozostaje jedynie 7 etapów nawisu (2 elementy podporowe i 2 zworniki). Z kolei na nitce północnej, gdzie konstrukcja mostu została połączona na przełomie lutego i marca bieżącego roku, wykonawca rozpoczął prace wykończeniowe.

Fot. GDDKiA

Po wschodniej i zachodniej stronie mostu zakończono prace konstrukcyjne na prowadzących do niego estakadach, gdzie w chwili obecnej wykonywane są kapy chodnikowe, prace antykorozyjne i pozostałe roboty wykończeniowe. Po wawerskiej stronie odcinka wykonywane są nasypy, układana jest podbudowa z kruszywa i trwają roboty brukarskie na węźle Wał Miedzeszyński. Natomiast na Wilanowie, w ramach budowy węzła Przyczółkowa, realizowane są mury oporowe, kapy chodnikowe, jak również pozostały ustrój nośny wschodniej rampy kładki dla pieszych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi 80%.

Wawer - ponad połowa trasy głównej ma już nawierzchnię

Na węźle Patriotów, który jest częścią odcinka biegnącego pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska (zadanie C), wykonywana jest żelbetowa konstrukcja tzw.  „wanny szczelnej”. Ponadto trwają prace przy wykonywaniu izolacji i kap chodnikowych. Przez całą dobę odwadniany jest wykop. Na obiekcie biegnącym po wschodniej stronie ul. Patriotów prowadzone są roboty wykończeniowe (układanie krawężników i izolacji). Rozpoczęto prace związane z budową wiaduktu po stronie zachodniej ul. Patriotów.

Fot. GDDKiA

Na ciągu głównym trasy ułożono już prawie 9 km betonu (jezdnia prawa i lewa). Na estakadach biegnących przez Mazowiecki Park Krajobrazowy przygotowywana jest powierzchnia betonu ustroju nośnego do hydrofobizacji, czyli zabezpieczenia przed wnikaniem wody w głąb jego struktury. Trwają przygotowania do montażu ekranów oraz barier energochłonnych. W zakresie obiektów nad ulicami: Tuwałkowa, Mozaikowa, Zabawna i Izbicka - prowadzone są prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonu. W ostatnim czasie na Mozaikowej wykonywano próbne obciążenie obiektu. Zaawansowanie rzeczowe sięga 80%.

Zmiany w organizacji ruchu

Zmiany w organizacji ruchu są wprowadzane na poszczególnych odcinkach w miarę realizacji poszczególnych etapów prac.

W ostatnim czasie wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ostatnim odcinku biegnącym przez tereny Wawra, tj. od 30 kwietnia br. wprowadzony został ruch na rondo ul. Izbickiej/Przełęczy z jednoczesnym uruchomieniem nowej, docelowej lokalizacji pętli autobusowej przy cmentarzu, natomiast w poniedziałek (4 maja) zmieniła się organizacja ruchu na ul. Izbickiej – wydłużony został odcinek do ul. Kwitnącej Akacji, na którym odbywa się ruch wahadłowy, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Na środkowym zadaniu B, w przyszłym tygodniu planowane jest udostępnienie kierowcom wiaduktu biegnącego wzdłuż ul. Sytej (Wilanów).Oczekiwana jest jeszcze decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Przełożenie ruchu umożliwi wykonawcy kontynuację robót związanych z budową trasy głównej S2 pod obiektem. Jednocześnie na ul. Metrycznej ruch zostanie przełożony z lewej strony na prawą i będzie się odbywać jak dotychczas wahadłowo.

Na ursynowskim odcinku S2 wczoraj uruchomione zostało rondo na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Pileckiego, a ruch pieszy i rowerowy odbywa się po wschodniej stronie tego ronda.

S2 częścią Warszawskiego Węzła Drogowego

To trzeci i ostatni odcinek trasy S2 stanowiącej zachodnio-południową część Warszawskiego Węzła Drogowego. Przypomnijmy, że kierowcy użytkują ponad połowę obwodnicy okołowarszawskiej, w tym 24 km S8 pomiędzy węzłem Konotopa a węzłem Drewnica i 20 km S2 od Konotopy do Puławskiej wraz z łącznikiem do węzła Marynarska. Obecnie w realizacji jest prawie 25 km S2 i S17, a w przygotowaniu dokumentacji niespełna 14 km. Realizacja pełnego węzła drogowego umożliwi poprawę płynności ruchu, ułatwi kierowcom przemieszczanie się między dzielnicami Warszawy, a także usprawni ruch tranzytowy.