Kolejny krok w odmrażaniu targowiska przy Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu

Kolejny krok w odmrażaniu targowiska przy Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu

14 maja 2020 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

W ubiegłym tygodniu, po przerwie związanej z pandemią koronawirusa, otwarto targowisko przy dworcu Wrocław Świebodzki.  W nadchodzącą niedzielę rozszerzy ono swoją działalność o handel w niemal każdej branży, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Fot. pl.wikipedia.org

Po okresie zamknięcia targowiska oraz jego otwarciu w ubiegłą niedzielę, podjęto decyzję o przywróceniu możliwości handlu dla kolejnych branż, poza sprzedażą przedmiotów używanych.

- Podjęliśmy kolejny krok w kierunku stopniowego „odmrażania” niedzielnego targowiska przy dworcu Wrocław Świebodzki. Jest to podyktowane wyjściem naprzeciw oczekiwaniom handlowców, którzy zwracali się do nas z prośbą o umożliwienie im sprzedaży swoich produktów i usług. Zgodziliśmy się na to, pod warunkiem utrzymania właściwego reżimu sanitarnego oraz obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa – mówi Tadeusz Szulc, dyrektor PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu. 

Źródło: PKP S.A.

Rozszerzenie liczby branż, które mogą prowadzić handel na niedzielnym placu, nie uchyla nowych zasad funkcjonowania targowiska, zgodnych z obostrzeniami sanitarnymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Klientów obowiązują zasady podobne jak w trakcie przemieszczania się w przestrzeniach publicznych, czyli maseczki i rękawiczki. Osoby wchodzące na targowisko będą liczone przez obsługę targowiska, tak żeby jednocześnie przebywała na nim tylko określona ich liczba. Z kolei wszystkie osoby prowadzące handel są zobligowane do posiadania zabezpieczeń osobistych, czyli maseczek lub przyłbic, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących. Te dwie ostatnie rzeczy sprzedawcy muszą zapewnić również klientom. Co ważne, każdy handlujący musi również na bieżąco dezynfekować swoje stanowisko pracy. Zmieniono również sposób prowadzenia handlu w zakresie umiejscowienia towaru oraz wprowadzono wymóg zachowania min. 2 metrowych odstępów pomiędzy osobami w kolejce, a liczba klientów oczekujących na zakup nie może przekraczać 4 osób.

W związku ze spodziewanym wzrostem ilości stoisk, na skutek dopuszczenia do sprzedaży szerszej gamy produktów i usług, zwiększono liczbę wejść na plac z dwóch do pięciu. Jest to podyktowane kwestiami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym i zachowaniem drożności dróg ewakuacyjnych.

Targowisko przy dawnym dworcu Wrocław Świebodzki będzie otwarte dla klientów w niedzielę w godzinach od 8 do 14.