Druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna oddana do ruchu

Druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna oddana do ruchu

15 maja 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury / GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Od dzisiaj kierowcy mogą już korzystać z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61. Koszt dobudowy 6,6 km odcinka drugiej jezdni tej drogi  wyniósł 75 mln zł. Dzięki temu kierowcy mają do dyspozycji 8 km odcinek bezpiecznej i komfortowej drogi ekspresowej, stanowiącej element międzynarodowej trasy Via Baltica. To trzeci gotowy odcinek tej drogi - po fragmencie obwodnicy Augustowa (12,75 km.) i obwodnicy Suwałk (12,83 km). Budowa II jezdni obwodnicy Szczuczyna jest współfinansowana przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

 

Obwodnica Szczuczyna na S61 Fot. GDDKiA

- Za nami kilka kilometrów obwodnicy Szczuczyna. Przed nami dziesiątki kilometrów szlaku Via Baltica i tysiące kilometrów autostrad i dróg ekspresowych w całej Polsce. Łączymy odcinki dróg w spójną sieć komunikacyjną. Szlak Via Baltica już za 3 lata połączy centralną Polskę z granicą polsko-litewską – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z  Polską i zachodnią Europą. Obwodnica Szczuczyna to trzeci oddany do ruchu odcinek tej trasy - po fragmencie obwodnicy  Augustowa o długości 12,7 km (oddana do ruchu w 2014 r.) i obwodnicy Suwałk o długości 12,8 km (oddany do ruchu w 2019 r.). W II połowie przyszłego roku połączy się z budowanym obecnie odcinkiem S61 Stawiski – Szczuczyn (18 km) oraz kolejnym fragmentem S61 węzeł Kolno – Stawiski (16,4 km). W 2022 r. zaplanowano oddanie do ruchu odcinka S61 Szczuczyn – Ełk Południe.

Odcinek S61 od Szczuczyna, wraz z obwodnicą, do granicy państwa  otrzymał  unijne dofinansowanie w ramach  projektu Łącząc Europę (CEF). Na realizację tej trasy Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości ok. 414 mln euro.

Źródło: GDDKiA

Różne nawierzchnie…  

Nawierzchnia drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna została wykonana z betonu cementowego (z wyjątkiem obiektów inżynierskich, gdzie nawierzchnia jest także bitumiczna) i przystosowana do najcięższego ruchu (115 kN /oś). Tym samym obwodnica stała się pierwszą w regionie z jezdniami o różnej nawierzchni, ponieważ pierwsza jezdnia - wybudowana w 2015 roku - ma nawierzchnię bitumiczną.   

…ale standard „eski” 

Wybudowana II jezdnia ma długość około 6,58 km. Łączy się z powstałym w ramach pierwszego etapu budowy obwodnicy - dwujezdniowym węzłem Szczuczyn. Cała obwodnica ma tym samym 8 kilometrów i standard dwujezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasami awaryjnymi i pasem rozdziału.  

Wybudowano też wszystkie urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne i osłony przeciwolśnieniowe) oraz ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz wygrodzenia).

Budowa była realizowana w systemie „Projektuj i buduj” od 26 maja 2017 r. Całkowita wartość umowy na roboty: 75 080 380,94 zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest spółka POLAQUA. Nadzór nad robotami sprawuje spółka TPF.

Obwodnica Szczuczyna. Fot. GDDKiA

Parametry techniczne: 

 • Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 
 • Szerokość pasów ruchu: 3,5 m 
 • Pasy awaryjne: 2,5 m każdy 
 • Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD 
 • Pas dzielący: od 5 do 12 m
 • Obciążenie nawierzchni: 115 kN /oś
 • 1 most z funkcją przejścia dla zwierząt
 • 4 wiadukty - wszystkie z funkcją przejścia dla zwierząt
 • 21 przepustów 
 • 208 metrów - długość ekranów akustycznych 

Kalendarium budowy II jezdni obwodnicy Szczuczyna  

 • 26 maja 2017 r. - podpisanie umowy w systemie „Projektuj i buduj” 
 • 10 października 2018 r. - uzyskanie ZRID 
 • 16 października 2018 r. - rozpoczęcie robót w terenie 
 • 15 maja 2020 r. - oddanie drogi do użytku  

S61 - w użytkowaniu, projektowaniu i budowie 

Łączna długość przyszłej S61 to prawie 210 km, z czego kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km (fragment obwodnicy Augustowa, obwodnica Suwałk i obwodnica Szczuczyna).  

Pozostała część S61, blisko 177 kilometrów, jest w realizacji - w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie “Projektuj i buduj” (przygotowanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID) albo fizycznie - w budowie. 

Harmonogram budowy S61 

 • Podborze – Śniadowo: 19,4 km, etap - uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r. 
 • Śniadowo – Łomża Południe: 16,99 km, etap – w budowie od sierpnia 2019 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom – czerwiec 2021 r. 
 • Łomża Południe – Łomża Zachód: 7,1 km, etap – w budowie od lutego 2020 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom - IV kw. 2021 r. 
 • Łomża Zachód – węzeł Kolno: 12,9 km, etap - uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2021 r. 
 • węzeł Kolno – Stawiski: 16,4 km, etap – w budowie od października 2019 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom - III kw. 2021 r. 
 • Stawiski – Szczuczyn: 18 km, etap – w budowie od września 2019 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r. 
 • Szczuczyn – węzeł Ełk Południe: 23,3 km, etap - w budowie od marca 2020 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom – koniec 2021 r.  
 • węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie: 22,9 km, etap - uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin udostępnienia kierowcom: IV kw. 2021 r. 
 • węzeł Wysokie - Raczki: 20,2 km, etap - w budowie od października 2019 r.  Planowany termin udostępnienia kierowcom – II/III kwartał 2021 r.  
 • II jezdnia obwodnicy Szczuczyna: 8 km, etap - oddana do użytku 15 maja 2020 r. 
 • Raczki – Suwałki Południe (fragment obwodnicy Augustowa): 12,75 km, etap - w użytkowaniu od listopada 2014 r.  
 • Obwodnica Suwałk: 12,83 km, etap - oddana do użytku 13 kwietnia 2019 r.   
 • Suwałki – Budzisko: 24,1 km, etap - w budowie od stycznia 2020 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r.