Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę S19 Rzeszów Płd. – Babica

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę S19 Rzeszów Płd. – Babica

19 maja 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Oferta konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción o wartości 2,23 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica (dł. ok. 10,3 km). Budowa tego odcinka drogi ekspresowej S19 jest częścią dużego zadania jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia. Obecnie na Podkarpaciu w realizacji jest ponad 54 km S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu.

Teraz dokumenty przetargowe zostaną przesłane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Jeśli nie zostaną złożone odwołania, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, GDDKiA niezwłocznie wezwie wykonawcę do przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy i przystąpi do podpisania umowy. 

Fot. GDDKiA

Zakres prac

Odcinek od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj” co oznacza, że wykonawca zadania będzie miał możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w Koncepcji Programowej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2025.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, pięciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19 oraz trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica, którego wariant do realizacji zostanie ostatecznie zatwierdzony na posiedzeniu KOPI. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 6 listopada 2015 r. wydał decyzję środowiskową (4 listopada 2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Źródło: GDDKiA

Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:
 • 30,2 km - oddane do ruchu od w. Sokołów Młp. do w. Rzeszów Płd.
 • 54,2 km - w realizacji systemem projektuj-buduj
 • 85,2 km - w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej)

W 2022 roku Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica woj. podkarpackiego zyska nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Trasa przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli drogę krajową nr 9. 

Kalendarium

 • 6 listopada 2015 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej  
 • 4 listopada 2016 r. - wydanie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymującej w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna
 • 19 stycznia 2017 r. - umowa na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym (Wykonawca: konsorcjum: Promost Consulting i IRP Biuro Projektów, wartość: 6 303 627,00 zł). 19 kwietnia 2019 r. – termin wykonania KP
 • 30 kwietnia 2019 r. - posiedzenie ZOPI, 28 maja 2019 r. - posiedzenie KOPI w Warszawie, 25 lipca 2019 r. – zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KOPI 
 • 3 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie projektuj - buduj
 • 4 lutego 2020 r. – otwarcie ofert (sześć ofert: najniższa oferta - China Harbour Engineering Companyna kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższa oferta - konsorcjum firm z liderem Porr na kwotę 3 195 977 598,35 zł)
 • 13 maja 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty (konsorcjum: Mostostal Warszawa i Acciona Construcción na kwotę 2 230 165 684,48 zł)
 • 2020-2025 - lata realizacji