Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało umowę z Laude Smart Intermodal S.A

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało umowę z Laude Smart Intermodal S.A

22 maja 2020 | Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
PODZIEL SIĘ

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało dzisiaj umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki której przeprowadzona zostanie modernizacja terminalu przeładunkowego w Zamościu. Projekt przyczyni się bezpośrednio do przeniesienia międzygałęziowej pracy przewozowej z transportu samochodowego na transport kolejowy.

Fot. Laude Smart Intermodal S.A

W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia do przeładunku oraz system teleinformatyczny umożliwiający zarządzanie ruchem kontenerów na terminalu.

Projekt wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój transportu intermodalnego, ale także na promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia hałasu.

Fot. Laude Smart Intermodal S.A

Uruchomienie dwóch nowoczesnych terminali intermodalnych w ramach projektu pozwoli na pełniejsze wykorzystywanie możliwości kontenerów różnego typu oraz wagonów o zwiększonych ładownościach nabytych we wcześniejszych przedsięwzięciach, z którymi projekt ten jest kompatybilny. 

Projekt ma charakter mieszany, tj. infrastrukturalno-zakupowy, dla lokalizacji w Zamościu realizowana będzie inwestycja infrastrukturalno-budowlana i zakupowa, natomiast w Sosnowcu wyłącznie zakupy.

Fot. Laude Smart Intermodal S.A

Jest to już czwarta umowa o dofinansowanie zawarta z Laude Smart Intermodal S.A w perspektywie POIiŚ 2014-2020, PRIORYTET: III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Projekt: „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu”

  • Beneficjent: Laude Smart Intermodal S.A
  • Całkowita wartość projektu: 47 611 064,64 PLN;
  • Wartość wydatków kwalifikowanych: 38 713 568,00 PLN;
  • Wartość dofinansowania UE: 19 356 784,00 PLN.