Niższa awaryjność to większa dostępność. Wymiana taboru w LOTOS Kolej przynosi efekty

Niższa awaryjność to większa dostępność. Wymiana taboru w LOTOS Kolej przynosi efekty

28 maja 2020 | Źródło: Lotos Kolej
PODZIEL SIĘ

W ostatnich kilkunastu miesiącach park lokomotyw LOTOS Kolej wzbogacił się łącznie o 13 nowych jednostek, a kolejne 2 są już w drodze. Wysłużone już pojazdy trakcyjne zostały wymienione na nowe o wyższych parametrach technicznych. Przekłada się to na wyższy współczynnik dostępności, co z kolei wpływa na efektywność przynosząc spółce wymierne korzyści.

Fot. Lotos Kolej

W 2019 roku LOTOS Kolej pozyskała dziesięć nowoczesnych lokomotyw, a w 2020 kolejne trzy. Zgodnie z planem już czerwcu park lokomotyw gdańskiej spółki zasilą kolejne dwie. Są to pojazdy trakcyjne polskiej produkcji firmy NEWAG – DRAGON 2, Griffin oraz 6Dg, a także wyprodukowane przez Siemens – VECTRON.

Po polskich torach jeżdżą lokomotywy, które zostały wyprodukowane jeszcze w latach sześćdziesiątych, czy siedemdziesiątych XX wieku. Żywotność taboru szynowego jest wyższa niż drogowego, jednakże chcąc skutecznie konkurować na rynku przewozów, dbać o poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, konsekwentna wymiana pojazdów trakcyjnych jest koniecznością.

Nowy tabor LOTOS Kolej, podobnie jak eksploatowane już wcześniej przez spółkę lokomotywy Bombardiera typu TRAXX, cechuje się wysokim współczynnikiem dostępności, który nie jest możliwy do uzyskania przez 40-50 letnie egzemplarze. Poprzez wydłużenie cykli utrzymaniowych, znacząco zmniejszyła się liczba planowych przeglądów oraz napraw okresowych. Współczynnik dostępności lokomotyw w LOTOS Kolej oscyluje obecnie w granicach 95 procent. Dzięki temu spółka ma do dyspozycji więcej pojazdów trakcyjnych, co wpływa na zwiększony potencjał przewożonego wolumenu.

– Działamy wielotorowo, a unowocześnienie floty lokomotyw przekłada się bezpośrednio na współczynnik dostępności. Kluczowe są rozwiązania wypracowane przez Zakład Gospodarowania i Utrzymania Lokomotyw, którego działania prowadzą do jak najefektywniejszego wykorzystania użytkowanego taboru, dzięki wypracowanej wysokiej sprawności technicznej. Współpracujemy z serwisami, które zapewniają dobrą jakość świadczonych usług. Ponadto szczególną wagę przykładamy do kontroli wykonywanych przeglądów i napraw, a także do jakości użytych części oraz podzespołów lokomotyw. Dużym atutem jest Mobilny System Logistyki Kolejowej (mSLK), który poprzez innowacyjne rozwiązania z zakresu IT wspomaga pracę Zakładu – powiedział Krzysztof Wiktorowicz, członek Zarządu LOTOS Kolej.

– Nowoczesne lokomotywy to mniej defektów, poprawa warunków pracy maszynistów oraz lepsze parametry trakcyjne, umożliwiające zestawianie pociągów dostosowanych do różnorodnych potrzeb naszych klientów. Konsekwentnie  podnosimy jakość naszych usług na rynku przewozów towarowych – podkreślił Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

– Nowe lokomotywy pozyskujemy przede wszystkim w formie leasingu, co w obecnym otoczeniu makroekonomicznym jest korzystne ze względu na niskie stopy procentowe. Nowoczesny tabor pozwala poszerzyć ofertę spółki i wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych – dodał Jaromir Falandysz, wiceprezes Zarządu LOTOS Kolej.

Nowe typy lokomotyw zastępują „leciwe” pojazdy trakcyjne, wyprodukowane w latach 1970-1979, do niedawna użytkowane przez LOTOS Kolej, tj. ET40, M62, 183 czy jeszcze obecnie eksploatowane typy ET22 oraz EU07, które cechowała niska sprawność techniczna wynikająca z ich wieku. Ponadto dobiegł końca proces modernizacji własnych lokomotyw manewrowych SM42 na 6Dg. Zakończenie eksploatacji zaawansowanego wiekowo taboru przełożyło się na zmniejszenie liczby eksploatowanych typów pojazdów trakcyjnych i unifikację taboru kolejowego, co znacząco obniżyło koszty eksploatacyjne lokomotyw, a tym samym znacząco zmniejszyły się koszty utrzymaniowe spółki. Jest to niezwykle istotne dla funkcjonowania spółki w czasie pandemii, która wpłynęła okresowo na spadek zapotrzebowania na przewozy.