Dodatkowe 21,8 mld złotych trafi do Programu Budowy Dróg Krajowych

Dodatkowe 21,8 mld złotych trafi do Programu Budowy Dróg Krajowych

16 czerwca 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, trafi dodatkowe 21,8 mld zł.

Węzeł Kiełpino Fot. GDDKiA

Na budowę dróg krajowych przeznaczymy 164 mld zł!

 - Budowa nowoczesnych, bezpiecznych i wygodnych dróg jest naszym priorytetem. Dzięki realizowanemu przez nas programowi drogowemu rozwija się gospodarka, powstają nowe miejsca pracy i poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Decyzje rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego pozwoliły na przeznaczenie na budowę dróg krajowych w sumie dodatkowych 57 mld zł. Przypomnę tylko, że PBDK, przyjęty tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r., przewidywał przeznaczenie na budownictwo drogowe 107 mld zł, przy czym wartość wszystkich zadań w programie została określona na 198 mld zł – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

To kolejne zwiększenie wartości programu drogowego dzięki decyzji obecnego rządu. W 2017 r. wysokość środków w PBDK została zwiększona do 135 mld zł, a we wrześniu 2019 r. wartość finansowa PBDK została zwiększona do 142,2 mld zł.

Dodatkowe środki pozwolą m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do Bożego Pola oraz obwodnicy Trójmiasta, a także S10 Toruń – Bydgoszcz. Realizacja tych inwestycji będzie korzystna dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Przyjęcie zmian do Programu stanowi pierwszy krok zapowiedzianej przez rząd intensyfikacji krajowych inwestycji drogowych i stanowi element pobudzenia gospodarki, a tym samym ochrony miejsc pracy.

 Droga ekspresowa S6

 Na budowę drogi ekspresowej S6 przeznaczymy dodatkowo ok. 9 mld zł. Dzięki temu powstaną kolejne odcinki tej trasy:

  • obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, 31,7 km, ok. 2,2 mld zł,
  • odc. Lębork – DK 6, 22 km, ok. 1,4 mld zł,
  • Koszalin – Słupsk, 46,2 km, ok. 2,6 mld zł,
  • Słupsk – Lębork,  49,6 km, ok. 2,9 mld zł.

Droga ekspresowa S10

Na budowę S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz, wraz z węzłem Toruń Południe o długości 50,4 km, przeznaczymy dodatkowo ok. 2,8 mld zł.

Inne inwestycje drogowe

Około 9,8 mld zł ze zwiększonej puli środków na drogi krajowe pozwoli na realizację kolejnych odcinków dróg ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, o łącznej długości ponad 500 km, których koszt budowy przekracza wartość oszacowaną w 2015 r., w tym min.: S8 Wrocław  – Kłodzko, S19 Babica – Barwinek, Lublin – Lubartów, Choroszcz – Ploski – Chlebczyn czy S3 Troszyn – Świnoujście.

Finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych

Zwiększenie wydatków Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł nastąpi po 2021 r. i będzie wynosiło:

  • w 2022 r.: 6,5 mld zł,
  • w latach 2023-2025: 15,2 mld zł.                               

Zwiększone finansowanie będzie pochodziło z obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z refundacji z budżetu środków europejskich. Dodatkowe środki będą także pochodziły z przesunięcia z budżetu państwa do KFD części wpływów podatku akcyzowego oraz z wpływów z opłaty elektronicznej pobieranej z nowobudowanej sieci dróg szybkiego ruchu.