PKP Energetyka w składzie polskiej delegacji na United Nations Global Compact Leaders Summit 2020

PKP Energetyka w składzie polskiej delegacji na United Nations Global Compact Leaders Summit 2020

17 czerwca 2020 | Źródło: PKP Energetyka
PODZIEL SIĘ

200 ekspertów z całego świata obradowało nad tym, jak znaleźć wspólne rozwiązanie dla problemu nierówności, kryzysu klimatycznego oraz pandemii COVID-19 podczas wydarzenia United Nations Global Compact Leaders Summit 2020. Szczyt to 26 godzin nieprzerwanej transmisji on-line, w tym 61 paneli dyskusyjnych. Z ramienia polskiej delegacji w wydarzeniu uczestniczył prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech, który mówił o roli partnerstwa w budowaniu transportu kolejowego opartego o odnawialne źródła energii.

Fot. PKP Energetyka

Wirtualny szczyt odbywający się w dniach 15 – 16 czerwca był jednym z największych spotkań światowych liderów działających w ramach UN Global Compact - agendy ONZ, która od 20 lat pracuje na rzecz bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. W tym roku Szczyt odbywał się pod hasłami odbudowy i partnerstwa: „Recover better, recover stronger, recover together”. Wydarzenie zgromadziło ponad 20 tysięcy uczestników.

Sytuacja z Covid-19 nauczyła nas abyśmy polegali na nauce, wiedzy i technologii. Wirus jest zjawiskiem krótkoterminowym, natomiast zmiany klimatyczne – długoterminowym. Dlatego w walce z ociepleniem klimatu musimy być bardziej zdeterminowani i szybsi. Kraje muszą rozwinąć indywidualne podejście do technologii. To wymaga bardzo mocnego zaangażowania sektora prywatnego i stworzenia systemu zachęt dla firm do inwestowania w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną – mówiła w czasie konferencji Irena Vojáčková-Sollorano dyrektor UN Development Coordination Office Regional.

W szczycie brały udział delegacje krajowe, składające się z reprezentantów rządów oraz wybranych przedstawicieli biznesu, wdrażających projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju. Szefową polskiej delegacji na szczyt była Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a w jej składzie znaleźli się także Jerzy Kwieciński (PGNiG), Wojciech Orzech (PKP Energetyka), Katarzyna Zawodna-Bijoch (SKANSKA C.D. Europe) oraz Piotr Michałowski (Europejski Bank Inwestycyjny).

Biznes ma do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego i COP 24. Konstruktywny dialog i partnerstwo w ramach organizacji międzynarodowych, biznesu, nauki i samorządu terytorialnego ma ogromne znaczenie. Wspólna praca na rzecz zmian klimatycznych musi być uczciwa i oparta na zrozumieniu tych wielkich wyzwań, które stoją przed nami wszystkimi – powiedziała w trakcie debaty Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

O wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa i ich wpływie na strategie działania biznesu rozmawiali uczestnicy panelu „The Power of Partnerships in a Time of Crisis and Recovery”. Wszyscy podkreślali rolę włączania, współpracy i podzielanych, wspólnych celów w wychodzeniu z bieżącego kryzysu. W dyskusji bardzo często pojawiał się problem pogłębiających się zmian klimatycznych. Rozwiązaniem powinny być nowe technologie i modele, które pozwolą poszczególnym sektorom gospodarki ograniczać emisje CO2. Konkretnym przykładem, który wyróżnił się podczas panelu, była polska branża kolejowa  i jej dążenie do zeroemisyjności.

Jak zaznaczył Wojciech Orzech, Prezes PKP Energetyka, projekt nad którym pracują polskie firmy kolejowe jest w pełni aplikowalny i może być stosowany na innych rynkach.

Istotna część naszej strategii jest związana z odpowiedzią na zmiany klimatyczne. COVID nie zmienił naszych planów w tym zakresie. Kolej stanowi szkielet elektromobilności i ma potencjał, by stać się liderem zmian w transformacji całego sektora transportu. Kolej już dzisiaj jest najbardziej energooszczędnym i ekologicznym środkiem transportu, teraz nadszedł czas, aby oprzeć jego zasilanie o odnawialne źródła energii, co pozytywnie wpłynie na środowisko i pozwoli zwiększyć konkurencyjność całej branży – podkreślił Wojciech Orzech.

Na dziś energia dla kolei w Polsce to 2% całości energii elektrycznej pobieranej z sieci. Projekt przejścia polskiej kolei na OZE, prezentowany na UN Global Compact Leaders Summit, zakłada transformację na energię ze słońca i wiatru w 85% do 2030 roku. Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, jako case study, które ma realną szanse stać się elementem odbudowy gospodarki w sposób przyjazny dla środowiska.