Umowa na rozbudowę DK28 Przemyśl-Medyka podpisana

Umowa na rozbudowę DK28 Przemyśl-Medyka podpisana

18 czerwca 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury / GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Rusza rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka o długości ok. 7 km.  Wykonawca, firma Eurovia Polska SA, ma zrealizować zadanie w terminie 19 miesięcy, za blisko 95 mln zł. Zaplanowane prace zapewnią odpowiednie parametry nośności nawierzchni, poprawią warunki ruchu i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tego ostatniego nieprzebudowanego odcinka drogi kierującej do przejścia granicznego Medyka-Szeginie.

Fot. GDDKiA

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Jezdnia prawa dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km na dojeździe do granicy będzie miała rozszerzenie do czterech pasów, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.

Na odcinku objętym rozbudową nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów do skrętu, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów.

Wykonawca w ramach zadania zrealizuje także m.in.:  

  • korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzeniem normatywnych łuków,
  • renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa, budowa i likwidacja istniejących przepustów),
  • budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska,
  • wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
  • inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Odcinek DK28 Zator - Medyka ma charakter strategiczny, gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Przejście graniczne Medyka – Szeginie jest bowiem jedynym na Podkarpaciu przejściem granicznym z Ukrainą z ruchem pieszych. Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl oraz gminy Medyka. Początek odcinka objętego rozbudową przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko. Koniec odcinka to kilometr 358,84, przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych polsko-ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Szeginie.