Dalszy wzrost rynku przewozów intermodalnych.

Dalszy wzrost rynku przewozów intermodalnych.

22 czerwca 2020 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W I kwartale tego roku transportem intermodalnym na kolei przewieziono 5,4 mln ton towarów. Tak wysoki wynik odnotowano pierwszy raz. Od lat w intermodalu występuje stabilny wzrost liczby przewiezionych jednostek. W I kwartale 2020 roku wzrosły wszystkie parametry w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 383 tysiące sztuk jednostek, co stanowiło blisko 593 tysiące TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 11,8 % (wg TEU o 15,6%).

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Łączna masa przewieziona w przewozach intermodalnych w I kwartale 2020 roku wyniosła ponad 5,4 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,7 mld tonokilometrów. Wzrost odpowiednio o 16,9% i 3,7 % w stosunku do I kwartału 2019 roku. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10 % (wg masy) i 14 % (wg wykonanej pracy). 

- Rynek przewozów intermodalnych systematycznie się rozwija, a dane za I kwartał 2020 r. potwierdzają ten trend. Pomimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa widoczne są wzrosty wszystkich parametrów – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Dla dalszego rozwoju istotne są przemyślane działania w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury. Sprawne połączenia zapewniające efektywne wykorzystanie taboru oraz terminowy transport mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie kolei jako alternatywy do przewozów drogowych na dłuższych dystansach – komentuje Góra.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

W I kwartale 2020 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 17 licencjonowanych przewoźników.