Jeden z najnowocześniejszych symulatorów pojazdów kolejowych powstał w Katowicach

Jeden z najnowocześniejszych symulatorów pojazdów kolejowych powstał w Katowicach

24 czerwca 2020 | Źródło: OTTIMA plus
PODZIEL SIĘ

Jeden z najnowocześniejszych symulatorów pojazdów kolejowych powstał w Katowicach. Chodzi o symulator lokomotywy Dragon 2. Dlaczego symulator jest wyjątkowy?

Fot. OTTIMA plus

Lokomotywa DRAGON 2 to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności. Pojazd wykorzystuje najnowocześniejsze, niezawodne technologie oraz zapewnia wysoki komfort pracy maszynisty.

Źródło: OTTIMA Plus

Symulator lokomotywy Dragon 2 zawiera pełnowymiarową kabinę lokomotywy wzorowaną na pojeździe „DRAGON 2” z napędem elektryczno-spalinowym. Monitory LCD wyświetlają obraz symulacji o rozdzielczości 4K i rozmiarze odpowiadającym wielkości okien frontowych i bocznych symulowanego pojazdu.

Trasy są znane, ale w symulacji podróży, podobnie jak w rzeczywistości, nie wszystko da się  przewidzieć. Oprogramowanie instruktorskie umożliwia zadawanie sytuacji nietypowych i potencjalnie niebezpiecznych, które odwzorowują różne pory dnia i nocy, a także warunki atmosferyczne i pogodowe. Obraz generowany jest we właściwej skali odpowiadającej widokowi przez przednią szybę pojazdu. Trasy prowadzą m.in. z Katowic (KWK Staszic) do Sędziszowa oraz z Katowic do Warszawy Centralnej. Scenerie wykonane są z wykorzystaniem realnych danych geodezyjnych wraz z odwzorowaniem infrastruktury i otoczenia.

Specyfikacja części sprzętowej symulatora

  • pełnowymiarowa kabina lokomotywy wzorowana na pojeździe „ET25 - DRAGON 2” z napędem elektryczno-spalinowym wraz z pulpitem i oprzyrządowaniem zgodnymi z kartą UIC, zabudowane w metalowej obudowie,
  • kabina uwzględnia w przyszłości możliwość wymiany pulpitu lokomotywy oraz zabudowy na platformie ruchu,
  • imitacja radiotelefonu pociągowego do łączności między stanowiskiem instruktorskim a maszynistą odbywającym szkolenie,
  • monitory LCD wyświetlające obraz symulacji o rozdzielczości 4K i rozmiarze odpowiadającym wielkości okien frontowych i bocznych symulowanego pojazdu,
  • nagłośnienie odwzorowujące odgłosy pojazdu,
  • komputer symulacji głównej zapewniający wyświetlanie płynnego obrazu z szybkością co najmniej 30 kl/s w rozdzielczości 4K,
  • stanowisko instruktorskie wyposażone w pulpit z komputerem pełniącym rolę serwera ruchu z 4 monitorami do nadzoru i kierowania procesem szkolenia wraz ze stosownym oprogramowaniem.
Fot. OTTIMA Plus

Specyfikacja oprogramowania symulatora:

  • baza tras: sceneria Katowice / KWK Staszic – Sędziszów oraz Katowice – CMK – Warszawa Centr. wykonana z wykorzystaniem realnych danych geodezyjnych wraz z odwzorowaniem infrastruktury i otoczenia,
  • oprogramowanie symulatora jazdy oraz instruktorskie, umożliwiające zadawanie sytuacji nietypowych i potencjalnie niebezpiecznych, odwzorowujące różne pory dnia i nocy, warunki atmosferyczne i pogodowe, generujące obraz we właściwej skali odpowiadający widokowi przez przednią szybę maszynisty pojazdu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U. poz.1566).

Symulator pojazdu kolejowego Dragon 2  produkcji firmy SimKol Sp. z o.o. jest własnością Ośrodka Szkolenia Maszynistów OTTIMA PLUS Sp. z o.o. w Katowicach.

W województwie śląskim trend na kolej jest mocno odczuwalny, szczególnie w zakresie rozwiązań kolei metropolitalnej, która już dziś staje się niezbędną w subregionie centralnym województwa. Kolej, pomimo wielu problemów restrukturyzacyjnych, od kilku lat staje się konkurencyjnym środkiem transportu nie tylko pasażerskiego, ale i towarowego. To kluczowe trendy rozwojowe mające znaczący wpływ na rozwój „rynku kolejowego” w regionie i kraju. 

W symulatorze swoich sił spróbują m.in. kandydaci na przyszłych maszynistów oraz aktywni maszyniści, na których ciąży obowiązek utrzymania swoich uprawnień lub powinni odbyć szkolenia, będące wynikiem zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie silnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa  ruchu kolejowego w Polsce.

Obecnie w Polsce mamy 17 tys. maszynistów posiadających licencję oraz świadectwo maszynisty. Średni wiek maszynisty to 47 lat, przez najbliższe 5 lat prawie 4,5 tys. maszynistów osiągnie wiek emerytalny, co potwierdza jednoznacznie potrzeby zasilenia tej grupy zawodowej nowymi, młodymi maszynistami. Za dwa lata potrzeba będzie aż 18 tys. maszynistów. Jak stwierdza Urząd Transportu Kolejowego - to szansa dla poszukujących ciekawej pracy.