Zarząd i Rada Nadzorcza WKD z absolutorium za 2019 rok

Zarząd i Rada Nadzorcza WKD z absolutorium za 2019 rok

30 czerwca 2020 | Źródło: WKD
PODZIEL SIĘ

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Warszawskiej Kolei Dojazdowej na posiedzeniu w dniu 26.06.2020 jednogłośnie udzieliło Zarządowi i Radzie Nadzorczej spółki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Zarząd i Rada Nadzorcza WKD z absolutorium za 2019 rok
Fot. WKD

Zarząd Spółki nie uległ zmianie i w dalszym ciągu będzie pracował w składzie:

  • Michał Panfil – Prezes Zarządu
  • Jolanta Dałek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
  • Tomasz Tretter – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Skład Rady Nadzorczej również pozostaje bez zmian:

  • Mariusz Frankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kamasa – Członek Rady Nadzorczej
  • Artur Andrysiak – Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Starzyński – Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Stankiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2019 rok. Spółka zamknęła rok 2019 zyskiem netto w wysokości 3 463 782,20 zł.