18 mln zł z UE na przygotowanie dokumentacji inwestycji kolejowych w Małopolskim i Świętokrzyskim

18 mln zł z UE na przygotowanie dokumentacji inwestycji kolejowych w Małopolskim i Świętokrzyskim

30 czerwca 2020 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko zostaną przeznaczone na przygotowanie przez PKP PLK S.A. dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych do realizacji przedsięwzięcia, którego efektem będzie modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów.

Fot. CUPT

30 czerwca 2020 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z PKP PLK umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych dla projektu nr POIS.05.01.00-00-0041/19 „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze”. Unijne dofinansowanie wyniesie prawie 18 mln zł.

- Dziś fundusze unijne dofinansowują pierwszy krok tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji. Ale korzyści z podpisywanej umowy można już krótko podsumować. Będzie szybciej, bezpieczniej i ekologicznej – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak i dodaje – Na rozwój transportu kolejowego w Polsce w tej perspektywie w POIiŚ przeznaczyliśmy blisko 22 mld złotych. Jest to około 18% dostępnych środków w programie. Podpisaliśmy już 70 umów o dofinansowanie inwestycji o łącznej wartości 34,6 mld złotych, z czego wkład UE to prawie 20 mld złotych.

Małgorzata Jarosińska - Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Fot. CUPT

- Cieszę się, że polska kolej cały czas się rozwija. Podpisana dziś umowa to kluczowy moment dla każdej inwestycji. Dzięki dofinansowaniu unijnemu powstanie dokumentacja pozwalająca PKP PLK wybrać wykonawcę do modernizacji linii kolejowej łączącej Małopolskie i Świętokrzyskie. Dla pasażerów kolei oznacza to, że ich podróż już wkrótce stanie się bezpieczna i komfortowa – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W efekcie wykonanych prac modernizacyjnych nastąpi skrócenie czasu jazdy, poprawa przepustowości linii, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń, zwiększenie dostępności transportu kolejowego, usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej, poprawa bezpieczeństwa, racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Po raz kolejny decyzje podjęte w przeszłości przez Polaków, którzy w 2003 r. głosowali za przystąpieniem Polski do UE – wspólnoty wartości, prawa i rozwoju – wpływają na współczesność. Chodzi nie tylko o to, co zwykle dostrzegają urzędnicy i eksperci, czyli wynikające z obecności Polski w UE lepsze warunki prowadzenia biznesu i wzrost gospodarczy. Liczą się konkrety. Bo przecież umowa o dofinansowanie projektu „Prace na linii kolejowej nr 8, na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze” to konkret. Z ponad 27 mln zł kosztu projektów UE wydaje ponad 17,5 mln zł. To 65% całej sumy. Wkład budżetu państwa wyniósł 3 mln zł. Dziękujemy za to. Pamiętajmy o roli Unii w podnoszeniu jakości życia nas wszystkich jako obywateli Polski i Wspólnoty. Unia Europejska w działaniu - to nowe i wyremontowane szlaki kolejowe ułatwiające dojazd do pracy, szkoły czy wakacyjne wyjazdy – powiedział Dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Stacja Kielce. Fot. Izabela Miernikiewicz / PKP PLK

W tej perspektywie UE w ramach umów zawartych przez CUPT przeznaczono na rozwój transportu kolejowego w województwach małopolskim i świętokrzyskim prawie 6 mld zł z trzech programów POIiŚ, CEF i POPW. W kolejnej perspektywie projekty kolejowe również mogą liczyć na priorytetowe wsparcie unijne jako bardziej ekologiczne, co jest ściśle powiązane z celami Unii Europejskiej - powiedziała p.o Dyrektora CUPT Joanna Lech.

Podpisana umowa i zapewnienie dofinansowania oznacza przygotowanie projektu atrakcyjnych i bardziej komfortowych podróży koleją na ważnej dla mieszkańców linii Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów. Pociągami będziemy podróżować sprawniej i wygodniej w obszarze regionu i w połączeniach dalekobieżnych m.in. do Krakowa i Warszawy. Pamiętamy o komforcie stacji i przystanków - będą dostępniejsze i przygotowane dla wszystkich podróżnych – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Główne prace związane z projektem to przygotowanie dokumentacji pozwalającej na pozyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, uzyskanie deklaracji organu właściwego za gospodarkę wodną, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, uzyskanie pozwoleń na budowę i wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Dofinansowany projekt:

„Prace na linii kolejowej nr 8, na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce – Kozłów - prace przygotowawcze” nr POIS.05.01.00-00-0041/19

  • Beneficjent: PKP PLK S.A
  • Wartość Ogółem: 27 796 137,78 PLN
  • Wartość Kwalifikowalna: 20 801 920,00 PLN
  • Dofinansowanie UE: 17 681 632,00 PLN
  • Budżet Państwa: 3 120 288,00 PLN
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce jest już gotowy Największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce jest już gotowy
Następny artykuł Nowe lokomotywy PKP Intercity wyjeżdżają na tory Nowe lokomotywy PKP Intercity wyjeżdżają na tory