Wyniki kolejowych przewozów towarowych w maju 2020

Wyniki kolejowych przewozów towarowych w maju 2020

01 lipca 2020 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W przewozach towarowych w porównaniu   z kwietniem 2020 r. minimalnie zmalała masa przewiezionych towarów,  wzrosła praca eksploatacyjna i przewozowa.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Podstawowe parametry przewozów towarów były zbliżone do tych z kwietnia – pierwszego pełnego miesiąca dotkniętego epidemią. Minimalnie zmalała masa przewiezionych towarów – o 0,2 mln ton do 16,6 mln ton.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Wyższą wartość w stosunku do kwietnia miały praca przewozowa i eksploatacyjna, dla których wartości ogółem wyniosły 4,1 miliarda tonokilometrów (wzrost o 0,3 miliarda tonokilometrów, tj. 8,2%) oraz 6,1 miliona pociągokilometrów. (wzrost o blisko 0, 5 miliona pociągokilometrów tj. 8,5%). Nastąpił też znaczny wzrost średniej odległości transportu ładunków – z 225 km w kwietniu do 247 km w maju.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

- Wzrost parametrów pracy przewozowej oraz pracy eksploatacyjnej jaki miał miejsce w maju w stosunku do kwietnia odwzorowuje stopniowe przywracanie ograniczonych przewozów m.in. związanych z sektorem przewozów intermodalnych czy branżą motoryzacyjną – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Takie ładunki charakteryzują się jednak stosunkowo niską masą. W maju nastąpiło też zmniejszenie przewozów produktów masowych: węgla czy rud metali – dodaje Góra.

W porównaniu do maja 2019 r. podstawowe parametry były niższe odpowiednio wg masy o 2,8 miliona ton, wg pracy przewozowej o 0,6 mld tonokilometrów, zaś wg pracy eksploatacyjnej o 0,8 mln pociągokilometrów.

Od początku 2020 roku do końca maja przewoźnicy przewieźli 87,7 mln ton, praca przewozowa wyniosła 20,3 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 30,1 mln pociągokilometrów. Parametry te były niższe odpowiednio o 11,9%, 14,5% oraz 13,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.