Mniej ładunków masowych, więcej kontenerów przewiozła kolej w I kwartale 2020 roku.

Mniej ładunków masowych, więcej kontenerów przewiozła kolej w I kwartale 2020 roku.

02 lipca 2020 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W I kwartale 2020 r. koleją przewieziono 54,3 mln ton ładunków. To wynik niższy niż w roku ubiegłym, jednak nie wszystkie grupy towarów zanotowały spadki. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 r. pociągami wożono mniej ładunków masowych, wzrosła za to masa grup takich jak metale, wyroby metalowe gotowe czy chemikalia i produkty chemiczne oraz towary nieidentyfikowalne, a także większości grup związanych z produktami przetworzonymi.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Przewoźnicy kolejowi w I kwartale  2019 r. przetransportowali 54,3 mln ton towarów, co oznacza spadek o 9,6% w porównaniu z I kwartałem 2019 r.  Praca przewozowa kształtowała się na poziomie 12,5 mld tonokilometrów (spadek o 12,5% licząc rok do roku). Wartości tych dwóch podstawowych parametrów były niższe odpowiednio o 5,8 mln ton oraz 1,8 mld tonokilometrów.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Największe spadki w wartościach bezwzględnych w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku poprzedniego miały miejsce w dwóch grupach: węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny oraz rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictw. W przypadku pierwszej grupy przewieziono 20,8  mln ton - mniej o 3,5 mln ton (14,4%), a praca przewozowa wyniosła 3,3 mld tonokilometrów – spadek o 1 mld tonokilometrów (24,1%). W przypadku rud metali, produktów górnictwa i kopalnictwa było to 13 mln ton i praca przewozowa 2,9 mld tonokilometrów. Licząc rok do roku oznacza to spadek odpowiednio o 2,8 mln ton (17,9%) oraz 0,9 mld tonokilometrów (24,1%). Wyniki tych dwóch grup w największym stopniu wpłynęły na wartości parametrów przewozów towarowych w I kwartale. W przypadku pozostałych grup w których wystąpiły spadki były one znacznie niższe.

 

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

- Kolej może służyć nie tylko do transportu ładunków masowych. Wskazują na to wyniki przewozowe w I kwartale tego roku. Ogólna masa przewiezionych towarów spadła, jednak były grupy, które odnotowały wzrost i to pomimo epidemii koronawirusa – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Pociągami przewożono więcej towarów w grupach związanych z produktami o znaczeniu konsumpcyjnym, takich jak sprzęt elektroniczny czy wyroby włókiennicze. Były to też wszelkiego rodzaju produkty, których transport odbywa się z wykorzystaniem kontenerów - rozwiązania najczęściej gwarantującego często szybki rozładunek i bezpieczeństwo transportu. Udział w rynku samej grupy towary nieidentyfikowalne wyniósł 7,8% wg masy i 10,7% wg pracy przewozowej - dodaje.

W I kwartale 2020 r. udział grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa nie przekroczył 24% pod względem masy i pracy przewozowej (odpowiednio 26,4 % i 26,8% w I kwartale 2019 r.). Na wyniki tej grupy w I kwartale 2020 r. bardzo duży wpływ miała niewielka wartość przewozów realizowanych w ramach podgrupy rudy żelaza. W porównaniu z I kwartałem 2019 r. było to o ponad 1,1 mln ton mniej (41%), zaś przy porównaniu do IV kwartału 2019 r. o blisko 240 tysięcy ton mniej.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Udział grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny wyniósł w pierwszym kwartale 38,3% wg masy i 26,4% wg pracy przewozowej (spadek odpowiednio o 2,2 punktu procentowego i 4 punkty procentowe). Udział chemikaliów, produktów chemicznych to 5% wg masy i 6,9% wg pracy przewozowej (wzrost o 0,7 punktu procentowego wg masy i 1,4 punktu procentowego wg pracy przewozowej), zaś udział grupy metale, wyroby metalowe gotowe to 4,4% wg masy oraz 4,3% wg pracy przewozowej, co oznacza zmianę udziałów nie przekraczającą 0,2 punktu procentowego.

Średnia odległość przewozu dla wybranych grup w I kwartale 2020 r.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Średnia odległość przewozu ładunku wyniosła blisko 229 km. Najdłuższe średnie odległości zrealizowanych przewozów miały miejsce w przypadku podgrup: produkty rafinacji oraz w związku z niewielką pracą związaną z transportem w komunikacji krajowej w przypadku rud żelaza. Dla tych grup średnia odległość przekraczała 360 km. Średnio na najkrótszą odległość realizowane są przewozy węgla kamiennego, podgrupy pozostałe materiały budowlane oraz towarów mieszanych bez spożywczych.