Czeskie Koleje ogłosiły przetarg na dostawę 90 lokomotyw elektrycznych i ich utrzymanie.

Czeskie Koleje ogłosiły przetarg na dostawę 90 lokomotyw elektrycznych i ich utrzymanie.

02 lipca 2020 | Źródło: České dráhy
PODZIEL SIĘ

Czeskie Koleje poszukują dostawców 90 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych o prędkości 200 km / h, działających w Czechach i Europie Środkowej. Czeski przewoźnik podpisze umowę ramową ze zwycięzcą przetargu, w myśl której w I etapie zamówi natychmiast dostawę 40 lokomotyw. Będą one wykorzystywane w wojewódzkim i międzywojewódzkim transporcie dalekobieżnym. Przetarg obejmuje zapewnienie dziesięcioletniej pełnej obsługi.

Fot. Kurier Kolejowy

„Chcemy zakupić nowoczesne lokomotywy elektryczne, które zapewnią naszą długoterminową konkurencyjność na środkowoeuropejskim rynku kolejowym i zastąpią przestarzałe maszyny z lat 70. Nie warto już unowocześniać ani wyposażać ich w system ETCS, który niebawem będzie zastosowany przez nasze koleje na głównych korytarzach. Nowe lokomotywy wyjadą na tory najwcześniej za 3 lata” - mówi Václav Nebeský, dyrektor generalny i prezes zarządu kolei czeskich.

„Lokomotywy będą wielosystemowe, więc będziemy mogli je wykorzystywać bez ograniczeń nie tylko w relacjach międzynarodowych, ale przede wszystkim po konwersji zasilania trakcji z 3 kV na 25 kV 50 Hz, która rozpoczęła się już na Słowacji i wkrótce rozpocznie się w Czechach. Lokomotywy zostaną fabrycznie wyposażone w część pociągową blokady ETCS, która rozwiązuje wdrożenie tego systemu na naszych liniach. Ponadto nabycie nowoczesnej technologii jest bardziej ekonomiczne niż instalowanie ETCS w starych przestarzałych pojazdach. Wzmocnimy również naszą flotę pojazdami, które mogą w pełni wykorzystać aktualną i przyszłą prędkość korytarzy w naszym kraju i za granicą, tj. 160 km / hi planowane 200 km / h. I wreszcie, zmniejszymy liczbę typów lokomotyw, co będzie miało pozytywny wpływ na koszty utrzymania, części zamienne, szkolenie personelu lub dostępność pojazdów ”- Václav Nebeský wymienia inne przyczyny i zalety obecnego zakupu nowoczesnych lokomotyw kolei czeskich.

Nowe lokomotywy będą trójsystemowe (3 kV DC, 25 kV 50 Hz AC, 15 kV 16,7 Hz AC), wyposażone w ETCS i krajowe systemy do eksploatacji w Czechach, Niemczech, Austrii, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce. Ich moc wyniesie co najmniej 6000 kW. Hamulec elektrodynamiczny pozwala na pracę w trybie rekuperacji. Oznacza to, że podczas hamowania wytwarza energię elektryczną, która wraca do sieci elektrycznej, zmniejszając w ten sposób energochłonność transportu kolejowego i zwiększając jego pozytywny wpływ na ochronę środowiska. System sterowania umożliwi komunikację kilku lokomotyw i lokomotyw z wagonami kontrolnymi, dzięki czemu można je stosować w zestawach push-pull.

Po raz pierwszy Czeskie Koleje oczekują od dostawcy nie tylko nowoczesnych pojazdów ale także zapewnienia pełnej obsługi.

„W przypadku tych nowoczesnych interoperacyjnych lokomotyw pełna obsługa ma dla nas wiele niezaprzeczalnych zalet. Przede wszystkim jest to bardzo wysoka dostępność na poziomie do 98%. Jest to również łatwa dostępność części zamiennych i szybkie rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić podczas intensywnej pracy. Jednocześnie chcemy zapewnić pełną obsługę świadczoną zgodnie z aktualnymi trendami w naszej działalności i naszych pracowników. Zapewni to wysoki rozwój zawodowy i interesujące zatrudnienie dziesiątkom mechaników w regionalnych centrach utrzymania, a także efektywne prowadzenie naszej działalności" - mówi Michał Kraus, zastępca szefa operacji i członek zarządu czeskich kolei.

Zwycięzca przetargu zapewni zatem utrzymanie lokomotyw przez okres 10 lat z opcją na kolejny okres pięciu lat.

Czeskie koleje mają obecnie 294 lokomotywy elektryczne 17 różnych typów. Dla lokomotyw prądu stałego i przemiennego średni wiek wynosi od 35 do 42 lat. Serie 150,2 i 151, które są intensywnie wykorzystywane w transporcie ekspresowym, zostały wyprodukowane w 1978 r., A lokomotywy przemienne serii 242 - były produkowane od 1975 r.