PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują budowę dodatkowych torów na trasie z Warszawy do Legionowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują budowę dodatkowych torów na trasie z Warszawy do Legionowa

06 lipca 2020 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP PLK podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy torów z Warszawy w kierunku Legionowa. Planowana inwestycja zapewni możliwość przejazdu większej liczby pociągów i lepsze skomunikowanie podwarszawskich powiatów ze stolicą.

Fot. Martyn Jandula / PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dzisiaj (06.07.2020 r.) umowę o wartości blisko 5 mln zł zł netto na opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy torów z Warszawy w kierunku Legionowa. W ramach studium wykonalności wykonawca dokona kompleksowej analizy, która określi możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty inwestycji. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2022 roku.

– Konsekwentnie zwiększamy możliwości i dostępność kolei także w obszarach aglomeracji. Przykładem jest projekt w aglomeracji warszawskiej, związany z rozbudową torów z Warszawy w kierunku Legionowa. Tworzymy sprawniejszą, bezpieczniejszą i komfortową kolej, co przekłada się na lepsze warunki życia mieszkańców – mówi Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Fot. PKP PLK

Więcej pociągów z Warszawy do Legionowa

Studium wykonalności dotyczy budowy dodatkowych zelektryfikowanych torów na ok. 20 km odcinku od stacji Warszawa Wschodnia do stacji Legionowo. W efekcie planowana jest rozbudowa do układu sześciu torów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga oraz czterech torów na odcinku Warszawa Praga – Legionowo. Wykonawca przeanalizuje również rozbudowę linii z Legionowa do Wieliszewa o dodatkowy tor. Ponadto analizą objęta będzie także budowa dodatkowych torów na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Praga.

– Podpisana dzisiaj umowa, to dążenie do zbudowania na kolejowym węźle warszawskim czterotorowych tras wyjazdowych ze stolicy. Mieszkańcom podwarszawskich miejscowości chcemy zapewniać atrakcyjne, zgodne z oczekiwaniami podróże oraz zagwarantować przewidywalne i sprawne kursowanie pociągów  dalekobieżnych – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Źródło: PKP PLK

Szybciej pociągami do Trójmiasta i Olsztyna

W ramach zleconego studium wykonalności przeanalizowana zostanie również budowa nowego odcinka dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej z Warszawy Choszczówki do miejscowości Kątne lub Świercze. Takie rozwiązanie wpłynęłoby na krótszy czas podróży pociągami dalekobieżnymi kursującymi m.in. do Trójmiasta czy Olsztyna.

Termin opracowania studium wykonalności dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” określono do I kw. 2022 r. Wartość 4,77 mln zł netto Dokumentację przygotuje firma Databout Sp. z o.o.