Ekskluzywny wywiad z Julitą Maciejewicz Ryś – wnuczką Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Ekskluzywny wywiad z Julitą Maciejewicz Ryś – wnuczką Eugeniusza Kwiatkowskiego.

11 lipca 2020 | Źródło: Port Gdynia
PODZIEL SIĘ

Jak powiedział Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy portu i miasta Gdyni, „Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna do zabezpieczenia warunków bytu, pracy postępu i dobrobytu swym obywatelom”.

Fot. Archiwum Portu Gdynia

Czy w setną rocznicę odzyskania przez Polskę dostępu do morza, w Porcie Gdynia rozpoczną się inwestycje na miarę dziedzictwa narodowego Eugeniusza Kwiatkowskiego? w obliczu historycznego zatoczenia koła, czyli budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, potrzebne są decyzje i wsparcie ze strony rządu. Polepszenie dostępu drogowego  - czyli Budowa Drogi Czerwonej oraz wsparcie od strony morza, w postaci falochronów - przed takimi wyzwaniami stoi dzisiaj morska gospodarka narodowa.

O niekonwencjonalnych metodach pozyskiwania funduszy centralnych na rozwój polskiej gospodarki morskiej  oraz o sensie życia przez działanie, w sentymentalnej podróży z Julitą Maciejewicz Ryś – wnuczką Eugeniusza Kwiatkowskiego.