Wakacyjne kontrole pociągów przez inspektorów UTK

Wakacyjne kontrole pociągów przez inspektorów UTK

14 lipca 2020 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W trakcie wakacji inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego prowadzą intensywne kontrole pociągów. Działania UTK pomagają w tym, by podróż była bezpieczna i komfortowa. Od czerwca do końca sierpnia pracownicy urzędu sprawdzą ponad 170 składów.

Fot. UTK

Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub podczas jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz związane z komfortem podróżowania i prawami pasażera. W tym roku pracownicy UTK szczególną uwagę zwrócą na to, czy drużyny konduktorskie mają na wyposażeniu maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące, jaki jest stan czystości składu oraz czy w toaletach jest mydło i ręczniki papierowe. Sprawdzane również będzie, czy w pociągu znajduje się informacja o limicie osób podróżujących oraz przypomnienie o konieczności zasłaniania ust i nosa w trakcie podróży.

– Kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu na lądzie. W pierwszym półroczu na liniach kolejowych były 222 wypadki. Do większości z nich, bo aż ponad 70% doszło na przejazdach i tak zwanych dzikich przejściach, czyli z reguły bez winy kolei. Cały czas staramy się podnosić stan bezpieczeństwa systemu kolejowego i z myślą o komforcie i bezpieczeństwie podróżnych co roku podejmujemy dodatkowe działania nadzorcze – mówił podczas kontroli Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to za każdy dzień opóźnienia grozi przewoźnikowi do 5 tys. euro kary.

W czasie tegorocznych ferii zimowych inspektorzy UTK skontrolowali 150 pociągów pasażerskich. W 84 przypadkach zostały stwierdzone nieprawidłowości m.in. uszkodzone drzwi boczne i czołowe, niedziałający system informacji pasażerskiej i nieprawidłowości w dokumentacji. W związku przeprowadzonymi działaniami wydano ponadto 20 decyzji ograniczających eksploatację pojazdów oraz 14 decyzji wyłączających pojazdy z eksploatacji.

W ubiegłym roku UTK przeprowadził 372 kontrole. W trakcie jednej kontroli sprawdzanych było kilka pociągów. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w 105 przypadkach pojazdy zostały wyłączone z eksploatacji, 165 decyzji ograniczało eksploatację. W 2019 roku Prezes UTK nałożył też 16 kar na przewoźników pasażerskich za naruszenia przepisów dotyczących kolejnictwa. Cztery postępowania dotyczyły przestrzegania praw pasażerów i zakończyły się nałożeniem kar przekraczających 1,1 mln zł.

Wpływ COVID-19 na kolej

Ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wpłynęły na wyniki przewozowe kolei. Od maja sytuacja w ruchu pasażerskim zaczyna się poprawiać. W porównaniu z kwietniem z kolei skorzystało o 60% pasażerów więcej. Nadal jest to znacznie mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku (o 65%). Po trudnym okresie w marcu i kwietniu widać, że Polacy wracają do podróży koleją. Średnia dobowa frekwencja pasażerów w kwietniu wynosiła ok. 14%, a na początku lipca wzrosła do ok. 32%

 – Jestem przekonany, że pasażerowie wrócą na kolej. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy ankietę, którą wypełniło ponad 5,5 tys. podróżnych. Wynika z niej, że prawie 70% pasażerów lubi korzystać z usług kolei. Ankietowani pozytywnie ocenili obsługę podróżnych, podnoszenie jakości świadczonych usług czy nowoczesny tabor - podkreślił Kamil Wilde, Wiceprezes UTK. – Jeżeli podróżni zobaczą, że pociągi i dworce są czyste, dostosowane do frekwencji, to z pewnością wrócą do  podróżowania transportem zbiorowym – dodał.

Prawa pasażerów

W przypadku niezapewnienia odpowiedniej jakości podróży pasażerowie mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15.

Od początku 2020 roku do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło łącznie 490 skarg pasażerów, w tym 57 spraw dotyczących bezpośrednio sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Główne tematy, których dotyczyły skargi i zapytania pasażerów w zakresie COVID-19, to: zwroty niewykorzystanych biletów, przekroczenia limitu przewożonych pasażerów czy brak maseczek u współpasażerów. W całym ubiegłym roku do UTK trafiło niemal 1 400 skarg.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym można zgłosić poprzez aplikację Bezpiecznik dostępną dla telefonów z systemami Android i iOS oraz na adres bezpieczenstwo@utk.gov.pl.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Nowa rzeczywistość Nowa rzeczywistość
Następny artykuł Coroczne szlifowanie torowiska w warszawskim Metrze Coroczne szlifowanie torowiska w warszawskim Metrze