W pierwszej połowie 2020r. liczba operacji CHINA RAILWAY Express r/r wzrosła o 36%.

W pierwszej połowie 2020r. liczba operacji CHINA RAILWAY Express r/r wzrosła o 36%.

14 lipca 2020 | Źródło: Koleje Chińskie
PODZIEL SIĘ

Liczba obsługiwanych pociągów CRE znacznie wzrosła w pierwszej połowie tego roku, łącznie 5122 pociągi, co stanowi wzrost o 36% rok do roku. W czerwcu CRE ustanowił nowy miesięczny rekord w liczbie 1169 obsługiwanych pociągów.

Fot. Koleje Chińskie

Po pierwsze, CHINY RAILWAY nadały priorytet transportowi środków anty-epidemicznych na potrzeby współpracy międzynarodowej. Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej w Chinach, CHINA RAILWAY aktywnie organizuje zasoby frachtowe, aby szybko transportować zapasy anty-epidemiczne, przyczyniając się w ten sposób do pomocy w międzynarodowej walce z epidemią. Od czasu pierwszego pociągu CRE przewożącego środki medyczne 21 marca w Yiwu pociągi CRE przetransportowały do ​​Europy 27 000 ton zapasów anty-epidemicznych.Po drugie, CHINA RAILWAY dołożyła wszelkich starań, aby zabrać ładunki przeniesione z inne środków transportu.

W efekcie epidemii poważnie ucierpiał transport morski i lotniczy, pociągi CRE stały się bardziej korzystnym wyborem, a kolejarze dołożyli wszelkich starań, aby przewieźć wszystkie ładunki przeniesione z morza i powietrza. W pierwszej połowie 2020 roku pociągi CRE przetransportowały 461 000 TEU ładunków, co stanowi wzrost o 41% rok do roku. Po trzecie, CHINY RAILWAY nadal poprawiają wydajność pociągów CRE.

W  obciążonych obsługą, zwiększonej ilości składów CRE stacjach granicznych, niezbędne stało się zatrudnienie dodatkowych pracowników. Ulepszono także procedury przekazywania i usprawniono monitorowanie przewozów w czasie rzeczywistym, tak aby zapewnić płynny i bezpieczny ruch.

W pełni wykorzystano międzynarodowe mechanizmy koordynacyjne, utrzymując płynną wymianę informacji z zarządamii kolei w krajach wzdłuż tras pociągów CRE oraz koordynując z kolejami w tych krajach wdrażanie transportu skonsolidowanego (trzy pociągi połączone w dwa pociągi) na odcinkach szerokotorowych, skracając tym samym czas przejazdu i poprawiając wydajność transportu.

Po czwarte, CHINA RAILWAY z powodzeniem wdrożyła system  „port cyfrowy” 95306 na wszystkich stacjach kolejowych w całym kraju, aby osiągnąć ogólną wymianę informacji z organami celnymi i kolejowymi w krajach sąsiednich oraz aby zrealizować odprawę celną na tych stacjach w formie elektronicznej. System udostępnia dane online, umożliwia szybkie zgłoszenia i zapytania oraz automatyczne tłumaczy informacje chińskich i zagranicznych operatorów dla wszystkich stron zaangażowanych w międzynarodowy transport kolejowy, tym samym znacznie skracając czas odprawy celnej i zwiększając wygodę klientów.