S6 zamiast w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), będzie budowana z budżetu państwa.

S6 zamiast w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), będzie budowana z budżetu państwa.

22 lipca 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

GDDKiA przygotowuje się do realizacji S6 na odcinku Koszalin - Bożepole Wielkie oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zamiast w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, droga będzie budowana z budżetu państwa. Takie rozwiązanie o kilka lat przyspieszy realizację całej trasy.  

  • W III kwartale br. pierwsze przetargi na odcinki do realizacji w formule “Projektuj i buduj” 
  • W III kwartale 2021 r. przetargi na odcinki budowane tradycyjnie 
  • W 2025 r. zakończenie budowy całej S6 wzdłuż wybrzeża Bałtyku  

 

Fot. GDDKiA

Jednak zanim dojdzie do ogłoszenia nowych przetargów GDDKiA musiała oficjalnie anulować poprzednie, ogłoszone jesienią 2015 roku. Wiąże się  to nie tylko z finansowaniem inwestycji, ale również formułą przetargu. Poprzednie przetargi były dwuetapowe, ograniczone, gdzie w pierwszym etapie przeprowadzalna była prekwalifikacja wykonawców. Dodatkowo w związku ze znacznym upływem czasu zmianie uległa sytuacja podmiotowa wykonawców ubiegających się wówczas o zamówienie. Nowe przetargi, tak jak wszystkie ogłaszane obecnie na nowych zasadach, będą postępowaniami jednoetapowymi. W 2019 roku oficjalnie unieważniony został przetarg na odcinek Koszalin – Słupsk, a teraz na Słupsk – Lębork. 

Przypomnijmy, że kierowcy mają już do dyspozycji zachodnią część drogi ekspresowej, od węzła z S3 Goleniów Północ do węzła Koszalin Północ. To ponad 95 km dwujezdniowej, bezpiecznej, drogi ekspresowej. Trwa przebudowa wspólnego odcinka S3 i S6, pomiędzy węzłami Goleniów Północ i Rzęśnica. Docelowo jednak droga S6 będzie pod Goleniowem przecinać S3 i biec po północno-zachodniej stronie Szczecina, by włączyć się do A6 na węźle Szczecin Zachód. To blisko 52 km nowej drogi, na którą opracowujemy koncepcję programową. 

Fot. GDDKiA

Jeszcze w tym roku, w IV kwartale, ogłoszony będzie przetarg na realizację blisko 8-kilometrowego odcinka od końca obwodnicy Koszalina do końca obwodnicy Sianowa. To odcinek, na którym wystąpiły odmienne warunki geologiczne w postaci podziemnego jeziora ulokowanego poniżej poziomu prowadzonych badań geologicznych. Opracowano już dokumentację i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwa jeszcze aktualizacja projektu pod planowany węzeł Gorzebądz. 

Dla odcinków przyszłej S6 na wschód od Koszalina do początku obwodnicy Słupska, o długości ponad 46 km, opracowywany jest obecnie projekt budowlany. Ten fragment będzie realizowany w formule tradycyjnej, po uzyskaniu przez GDDKiA decyzji ZRID. Przetargi na wyłonienie wykonawców prac budowlanych planowane są w III kwartale 2021 roku, tak by realizacja zakończyła się w 2025 roku. 

W tym samym roku ma też zakończyć się realizacja pozostałej części S6 w województwie pomorskim, która będzie prowadzona w formule „Projektuj i buduj”. Dla odcinków od Lęborka do Bożegopola Wielkiego oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej przetargi na wyłonienie wykonawców prac projektowych i budowlanych GDDKiA planuje ogłosić w III kw. br. z kolei na S6 Słupsk – Lębork w IV kw. br.  

W realizacji jest ponad 40-kilometrowy odcinek S6 pomiędzy węzłami Bożepole Wielkie i Gdynia Wielki Kack. Trasę ze względu na długość podzielono na trzy odcinki realizacyjne: Bożepole Wielkie - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia. Obecnie prowadzone są prace ziemne, przy usuwaniu kolizji z sieciami teletechnicznymi, a także przy obiektach mostowych, gdzie montowane są już pierwsze belki ustrojów nośnych. Ponadto pojawił się pierwszy fragment przyszłej drogi ekspresowej z nawierzchnią bitumiczną. Pierwsze samochody pojadą po niej pod koniec 2021 r.