Stacja Lublin Główny staje sie bardziej przyjazna i bezpieczna dla pasażerów.

Stacja Lublin Główny staje sie bardziej przyjazna i bezpieczna dla pasażerów.

06 sierpnia 2020 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Na stacji Lublin tuż obok dworca maszyny szykują nowy tor i peron. Gotowa jest konstrukcja podziemnego przejścia, które wraz z windami zapewni dogodny dostęp do pociągów. Z nowych peronów już korzystają pasażerowie. Dobrą ofertę podróży z Lublina w stronę Dęblina i Warszawy zapewnia inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z udziałem środków POIiŚ o wartości ponad 3,5 mld zł.

Stacja Lublin Główny. Fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK

Przed dworcem, gdzie stały pociągi, pracują maszyny. W miejscu dawnego peronu budowany jest nowy. Wykonawca szykuje teren pod tor i ustawia betonowe segmenty peronu. Stanie na nim szeroka stumetrowa wiata. Zamontowane zostaną ławki, tablice informacyjne i zegary. Czytelne oznakowanie ułatwi orientację na stacji. Osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się po stacji ułatwiają ścieżki naprowadzające.

Zakończyły się zasadnicze prace przy ostatniej części nowego przejścia podziemnego między peronem nr 2 a budynkiem dworca. Gotowe są też 3 szyby dla wind oraz wyjścia z tunelu. Równocześnie na stacji budowana jest druga krawędź peronu nr 2, sąsiadującego z peronem przydworcowym. Po zakończeniu prac stacja Lublin Główny będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na czas budowy nowych peronów, ze względów bezpieczeństwa, na stacji wprowadzona została zmieniona organizacja dojść na perony. Droga jest oznakowana.

Fot. Gregorz Biega / PKP PLK

Lokalne centrum sterowania - komputery wspierają bezpieczeństwo

W budynku lokalnego centrum sterowania (LCS) w Lublinie zamontowano nowoczesne urządzenia i systemy. Stąd kolejarze będą kierować ruchem pociągów. Bezpieczne przejazdy i obsługa składów będą prowadzone z wykorzystaniem komputerów i obserwacją sytuacji na monitorach. Do LCS podciągnięto setki metrów kabli m.in. od urządzeń znajdujących się na stacji.  Obecnie prowadzone są odbiory techniczne.

Bezpieczne kursowanie pociągów z Lublina w kierunku Warszawy zapewnią przebudowywane wiadukty kolejowe nad ul. Diamentową i przy Drodze Męczenników Majdanka, a także mosty nad Bystrzycą i Czerniejówką. Ich konstrukcje gwarantują m.in. sprawne przejazdy cięższych składów.

Wiadukt nad ul. Diamentową. Fot. Grzegorz Biega / PKP PLK

Z Lublina do Warszawy po dwóch torach

Między Lublinem a Dęblinem kończą się zasadnicze prace przy budowie dwutorowej linii. Na ponad 70-kilometrowym odcinku, obok przejeżdżających pierwszym nowym torem pociągów, regulowany jest drugi tor i sieć trakcyjna. Wykonawca kończy też pracę na 15 usytuowanych obok niego peronach

Na odcinku Dęblin – Pilawa od ubiegłego roku pociągi kursują po dwóch nowych torach. Pasażerowie korzystają z nowych peronów na stacjach i przystankach: Garwolin, Ruda Talubska, Wola Rowska, Łaskarzew Przystanek, Leokadia, Sobolew, Grabniak, Mika, Życzyn, Rokitnia Stara oraz Dęblin.

Wygodniejsze podróże osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewniają pochylnie oraz nowe przejścia podziemne wyposażone w windy m.in. na stacjach Pilawa, Garwolin, Sobolew i Dęblin.

Od 30 sierpnia pociągi pojadą po nowym torze między Pilawą a Otwockiem. Pasażerowie wygodniej skorzystają z nowych peronów na 3 stacjach i 6 przystankach. Od grudnia, zostanie włączony do ruchu drugi tor i skończy się ”jednotorówka” na odcinku Otwock – Pilawa. Takie rozwiązanie znacznie zwiększy możliwości podróży w ruchu regionalnym i dalekobieżnym.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Wartość projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane do 2022 roku.