Nowe Lokalne Centrum Sterowania Kraków Mydlniki

Nowe Lokalne Centrum Sterowania Kraków Mydlniki

14 sierpnia 2020 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Systemy komputerowe i nowe urządzenia w Lokalnym Centrum Sterowania Kraków Mydlniki zapewniają sprawne podróże dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. To efekt przebudowy linii na odcinku Kraków Główny Towarowy – Kraków Mydlniki. Podróżni łatwiej wsiadają do pociągów z nowych peronów i korzystają z dodatkowego dostępu do kolei. Inwestycja współfinansowana jest z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

LCS Kraków Mydlniki. Fot. Piotr Hamarnik / PKP PLK
Lokalne Centrum Sterowania Kraków Mydlniki odpowiada za kursowanie pociągów między krakowskimi Bronowicami, a lotniskiem i Zabierzowem. Personel na ekranach kilkudziesięciu monitorów śledzi sytuację na torach i pracę dziesiątek urządzeń. Obserwowane są ważne punkty kolejowych tras oraz przejazdy pociągów. Na dobę kursuje około 300 składów. System przyśpiesza i wspiera decyzje dyżurnych i zwiększa poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Z centrum (LCS) bieżące informacje w formie komunikatów trafiają do podróżnych na peronach. Nowe technologie i systemy łączności pozwalają non stop czuwać nad bezpiecznym i zgodnym z rozkładem przejazdem pociągów. System pozwala sprawnie obsługiwać większą liczbę połączeń, co pozwala tworzyć bardziej atrakcyjną ofertę przejazdów m.in. w Krakowie i aglomeracji, a także dla połączeń dalekobieżnych.

LCS Kraków Mydlniki. Fot. Piotr Hamarnik / PKP PLK

- Fundusze unijne napędzają małopolską kolej. Inwestycje, które dzisiaj wizytujemy są częścią projektu modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, realizowanej przy wsparciu środków z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Ze środków CEF w województwie małopolskim finansowana jest gruntowna przebudowa całego krakowskiego węzła kolejowego. Pojedziemy szybciej i bezpieczniej. Równolegle realizowany jest projekt na linii E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawnie realizują Krajowy Program Kolejowy i wykorzystanie środków unijnych m.in. z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), a to przekłada się na konkretne efekty dla mieszkańców, gospodarki i środowiska. Inwestycje na krakowskim odcinku linii E 30, ważnej dla aglomeracji, regionu i połączeń europejskich, to realna poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększanie w gospodarce roli ekologicznego transportu kolejowego - powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przystanek Kraków Bronowice w budowie.
Fot. Piotr Hamarnik / PKP PLK
Przystanek Kraków Bronowice po wybudowaniu'
Fot. Piotr Hamarnik / PKP PLK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy przystanek Kraków Bronowice zwiększył dostęp do kolei. W Krakowie powstały nowe możliwości szybkich i atrakcyjnych czasowo podróży. Pociągiem z Bronowic szybko dojedziemy do centrum miasta i na lotnisko. Do dyspozycji podróżnych są kursy dalekobieżne m.in. w kierunku Katowic i Rzeszowa.

Kraków Mydlniki to nowe perony i nowa oferta z dostępnością dla wszystkich. Dla podróżnych są długie wiaty, a dzięki windom ułatwiony jest dostęp do pociągów dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przystanek Kraków Mydlniki Wapiennik poza obsługą tras kolejowych zapewni połączenie kolei z komunikacją miejską.

Kraków Mydlniki przed rozpoczęciem inwestycji.
Fot. PKP PLK
Przystanek Kraków Mydlniki po wybudowaniu.
Fot. Piotr Hamarnik / PKP PLK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Krakowie jest bezpieczniej i wygodniej dla pasażerów i kierowców. Efekty inwestycji to wzrost bezpieczeństwa na torach oraz na styku z drogami. Nowy wiadukt kolejowy zastąpił przejazd w poziomie szyn na ul. Rydla. Mieszkańcy zyskali bezpieczeństwo i czas - nie muszą czekać przed opuszczonymi rogatkami. Przebudowane wiadukty nad ulicami majora Łupaszki, Zielony Most, Godlewskiego i Armii Krajowej oraz nowa droga istotnie ułatwiły komunikację w Bronowicach.

- INEA z zadowoleniem przyjmuje postęp w modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, będącej częścią sieci bazowej TEN-T. Nowo wybudowany przystanek w Bronowicach poprawił warunki dla dojeżdżających do pracy w rejonie Krakowa, a tym samym przyczynił się do ekologizacji transportu. Jednocześnie nowe Lokalne Centrum Sterowania zwiększyło bezpieczeństwo ruchu kolejowego poprzez modernizację systemów zarządzania ruchem. Unijne wsparcie tej modernizacji wynosi 1,4 mld zł. W dłuższej perspektywie projekt poprawi jakość połączeń pomiędzy głównymi ośrodkami gospodarczymi nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech i na Ukrainie.” – powiedział Morten Jensen, Head of Unit European Commission Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Krakowskie inwestycje kolejowe międzynarodowej na trasie E30 to część projektu przebudowy linii z Krakowa do Katowic. Lepsza oferta dla podróżnych to dostępniejsze i komfortowe przystanki m.in. w Rudawie, Balinie, Jaworznie Ciężkowicach i Pieczyskach oraz stacje w Zabierzowie, Jaworznie Szczakowej i Krzeszowicach. Kolej zwiększyła bezpieczeństwo i usprawniła komunikację drogową dzięki nowym wiaduktom m.in. w Jaworznie, Krzeszowicach i Woli Filipowskiej.

Projekt zwiększa możliwości, bezpieczeństwo i sprawność kolei na międzynarodowym korytarzu transportowym E30. W 2021 roku, po zakończeniu prac i uzyskaniu certyfikatów, pociągi pasażerskie na odcinku z Krakowa do Jaworzna Szczakowej przyspieszą do 160 km/h. Najszybsze składy pokonają trasę z Krakowa do Katowic poniżej godziny.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E-30, na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb” o wartości prawie 2 mld zł jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.