FRACHT 2020: Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w 2019 i w pierwszym półroczu 2020 roku.

FRACHT 2020: Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w 2019 i w pierwszym półroczu 2020 roku.

09 września 2020 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

O rynku kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce, wynikach przewozowych w 2019 i pierwszym półroczu 2020 roku, perspektywach i warunkach jego wzrostu, czynnikach kształtujących efektywność i atrakcyjność przewozów intermodalnych mówiła Pani Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku w UrzędzieTransportu Kolejowego podczas VIII edycji Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2020 w Gdyni.

Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku w UrzędzieTransportu Kolejowego. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Pani Dyrektor Alicji Kozłowskie pt. "Przewozy intermodalne w 2019 r. Główne szlaki komunikacyjne i potoki towarowe.  Wielkość i struktura przewozów towarowych w pierwszym półroczu 2020 roku"

Organizatorami VIII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020 byli:  Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Partnerem merytorycznym Forum jest Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja.

Patronat Honorowy nad VIII edycją Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020 objęli:  Minister Infrastruktury, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałkowie Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, Prezydent Gdyni, Urząd Transportu Kolejowego i Urząd Komunikacji Elektrnicznej.