PKP Cargo tworzy z LTG Cargo polsko-litewską spółkę intermodalną

PKP Cargo tworzy z LTG Cargo polsko-litewską spółkę intermodalną

17 września 2020 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Dzisiaj w Wilnie została podpisana umowa o powołaniu przez PKP CARGO S.A. i LTG CARGO polsko-litewskiej spółki intermodalnej.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Kontrakt stanowi, że PKP CARGO i LTG CARGO Polska (spółka zależna LTG CARGO) utworzą spółkę celową, która będzie operatorem logistycznym zajmującym się obsługą ładunków przepływających na trasie Litwa-Polska-Europa Zachodnia.

Fot. PKP Cargo

– Ta umowa to przykład realizacji strategii Grupy PKP CARGO. Dążymy do tego, aby z przewoźnika kolejowego przekształcić się w operatora logistycznego. Chcemy też być coraz bardziej aktywnym podmiotem w naszej części Europy – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Prezes wskazuje, że polsko-litewska spółka może realizować przewóz nie tylko kontenerów, ale także np. naczep samochodowych. – Takie pilotażowe przewozy naczep samochodowych na platformach kolejowych już zrealizowaliśmy i dały one zadowalające rezultaty - mówi Czesław Warsewicz.

Umowa PKP CARGO i LTG CARGO jest jednym z owoców listu intencyjnego, jaki został podpisany przez polskich i litewskich kolejarzy niemal równo dwa lata temu, 5 września 2018 r. Dotyczył on współpracy przy rozwijaniu przewozów kolejowych między Polską a Litwą.

PKP Cargo poinformowało, że rocznie granicę polsko-litewską przekracza około 2,7 mln ciężarówek i przejęcie części tych ładunków przez kolej wpłynęłoby pozytywnie na bezpieczeństwo w transporcie i stan środowiska naturalnego w Polsce.

Kapitał zakładowy zakładanej spółki to około 1,3 mln zł, każda ze stron będzie posiadać po 50 % udziałów. Spółka zacznie działać operacyjnie po otrzymaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.