Wołodymyr Makukha: Port w Gdyni jest bardzo innowacyjny, chcemy rozwijać z nim współpracę

Wołodymyr Makukha: Port w Gdyni jest bardzo innowacyjny, chcemy rozwijać z nim współpracę

23 września 2020 | Źródło: Newseria, Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W dniach 20-21 sierpnia odbyło się w Gdyni VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020. To największe wydarzenie branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) w Polsce. Z przesłaniem do uczestników wystąpił gość Forum z Ukrainy - Wołodymyr Makukha, Wiceprzewodniczący Zarządu Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego. Warto zaznaczyć, iż Pan Wołodymyr Makukha był także uczestnikiem Forum w roku ubiegłym, podczas którego zostało podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Grupą Firm „Sodrużestwo” Sp. z o.o. z siedzibą w Chersonie oraz Stowarzyszeniem Bałtycko-Czarnomorskie Forum Ekonomiczne. 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Polsko - ukraińska współpraca w dziedzinie transportu i logistyki  z uwagi na położenie geograficzne na głównych szlakach komunikacyjnych  z Europy na Bliski i Daleki Wschód, jest kluczowa dla zapewnienia stabilnego  rozwoju gospodarczego obu państw, także dla relacji o wymiarze międzynarodowym. Biorąc powyższe pod uwagę zagadnienia polsko-ukraińskiej współpracy, wzmacnianie obopólnie korzystnych relacji biznesowych między polskimi portami bałtyckimi a ukraińskimi portami czarnomorskimi stały się jednymi z wiodących tematów tegorocznego Forum a przedstawiciele Ukrainy jego ważnymi gośćmi.  

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wystąpienia Pana Wołodymyra Makukha:

Ważnym wydarzeniem pierwszego dnia Forum było podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Bałtycko-Czarnomorskim Forum Ekonomicznym.

Strony uzgodniły, iż dołożą wszelkich starań na rzecz:

 • Zintensyfikowania współpracy między przedstawicielami biznesowymi basenów Mórz Bałtyckiego, Czarnego i Kaspijskiego,
 • Wspierania współpracy pomiędzy portami miast Burgas (Bułgaria), Tekirdag (Turcja), Kłajpeda (Litwa), Gdynia i Województwo Pomorskie (Polska), Batumi i Tbilisi (Gruzja), Kurik (Kazachstan), Chersoń (Ukraina).
 • Organizacji forów, wystaw, konferencji, okrągłych stołów, projektów o charakterze edukacyjnym i innych wydarzeń sprzyjających poprawie klimatu biznesowego i wprowadzenie najlepszych praktyk w różnych dziedzinach produkcji i handlu.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Porozumienie zostało podpisane przez Jacka Piechotę- Prezesa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarcze i Volodymyra Makukhę, Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Forum Bałtycko – Czarnomorskiego.

Forum Gospodarcze Bałtyk-Morze Czarne powstało w celu nawiązywania, rozwijania i wzmacniania relacji biznesowych pomiędzy organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami z krajów położonych przede wszystkim na Morzu Bałtyckim i Czarnym. Natomiast Forum Gospodarcze Bałtyk-Morze Czarne odbyło się w 2013 r. W miejscowości Lazurne (obwód chersoński, Ukraina). Począwszy od II Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Gospodarczego, Forum odbywa się w Chersoniu (Ukraina) i Kłajpedzie (Litwa).

Do głównych zadań Forum zapisanych w statucie należy:

 • pomoc w zapewnieniu wysokiego poziomu profesjonalnego szkolenia i organizacji wydarzeń Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego, umacnianie jego wizerunku zarówno na Ukrainie, jak i za granicą
 • promowanie nawiązywania, wzmacniania i rozwoju stosunków gospodarczych i partnerskich między uczestnikami Forum, wspieranie koordynacji ich działań;
 • rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych, humanitarnych, naukowych. Nawiązanie współpracy z odpowiednimi organizacjami krajów położonych na Morzu Czarnym i Bałtyckim, innych krajów;
 • pomoc uczestnikom i partnerom Forum w nawiązywaniu stosunków międzyregionalnych i międzynarodowych, rozszerzaniu jego działalności na inne regiony i kraje;
 • wzrost poziomu zawodowego uczestników i partnerów Forum w ich działalności gospodarczej i społecznej;
 • satysfakcja i ochrona interesów uczestników i partnerów Forum;
 • doskonalenie kultury organizacyjnej i zarządczej, rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych uczestników i partnerów Forum;
 • współpraca z innymi przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami publicznymi przy realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
 • opracowywanie i promowanie nowoczesnych metod i rekomendacji w zakresie organizacji działalności gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie projektów, podejścia do rozwoju działalności gospodarczej w ogóle.

 

Organizatorami VIII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020 byli:  Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Partnerem merytorycznym Forum była Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja.

Patronat Honorowy nad VIII edycją Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020 objęli:  Minister Infrastruktury, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałkowie Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, Prezydent Gdyni, Urząd Transportu Kolejowego i Urząd Komunikacji Elektrnicznej.