Sześć milionów złotych ze środków unijnych na realizację innowacyjnego projektu w Odlewni Kutno

Sześć milionów złotych ze środków unijnych na realizację innowacyjnego projektu w Odlewni Kutno

24 września 2020 | Źródło: Odlewnia Kutno
PODZIEL SIĘ

Należąca do Lumy Automation Odlewnia Kutno uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteli­gentny Rozwój na opracowanie in­nowacji procesowych w postaci zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościen­nych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej za­awansowanymi technikami kontroli jakości. Technologia jest odpowiedzią na potrzeby m.in. producentów przekładni, armatury, hydrauliki, przemysłu wydobywczego oraz producentów pojazdów i maszyn specjalistycznych.

Fot. Odlewnia Kutno

– Konsekwentnie stawiamy na dywersyfikację technologiczną. Bez wątpienia zwiększa ona możliwości biznesowe, pozwala sprawniej dopasować się do wymagań dynamicznego rynku. Klienci z kolei mogą wybrać optymalne rozwiązanie bez konieczności prowadzenia równolegle kilku projektów z różnymi dostawcami, zespołami inżynierów czy projektantów – podkreśla Rafał Durkiewicz, wiceprezes zarządu Odlewni Kutno.

Odlewnia Kutno otrzyma dotację w wysokości 6,1 mln zł w projekcie wartym blisko 13,3 mln zł. Zgodnie z harmonogramem całość prac projektowych powinna zostać zakończona do kwietnia 2023 r.

Projekt realizowany w Kutnie będzie obejmować badania przemy­słowe i eksperymentalne prace rozwojo­we z zakresu metalurgii i odlewnictwa, ob­róbki skrawaniem, automatyzacji procesów, metod i technik kontroli jakości oraz kompu­terowych systemów eksperckich opartych na elementach sztucznej inteligencji. Finalnym efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie kom­pletny i zweryfikowany proces technologiczny, obejmujący etapy wstępnej kontroli jakości odlewów surowych, kompleksowo nadzoro­wanej i monitorowanej obróbki mechanicznej komponentów żeliwnych wraz z recyklingiem odpadów oraz ich finalnej inspekcji wymiaro­wej. Główny rezultat projektu zaspokoi potrzeby związane z obecnie wykorzystywanymi i plano­wanymi w praktyce produk­cyjnej technologiami. Następstwem realizacji projektu będzie opracowanie technologii, która umożliwi wykonywanie skomplikowanych geometrycznie i cienko­ściennych odlewów żeliwnych, wytwarzanych z żeliwa szarego i sferoidalnego na drodze odle­wania do form bentonitowych oraz późniejszej obróbki mechanicznej, połączonej z kontrolą jakości, co w pełni zamknie cykl wytwarzania.

Fot. Odlewnia Kutno

Przedmiotowa innowacja procesowa pozwoli nie tylko na radykalną poprawę efektywności kosztowej obecnie realizowanych procesów technologicznych, lecz także – przede wszystkim – na re­alizację procesu produkcji całkowicie nowego asortymentu wyrobów.

– Pomimo spowolnienia gospodarczego, będącego następstwem pandemii, szeroko rozumiane produkcja i obróbka metali dla branż wykorzystujących i rozwijających rozwiązania z zakresu automatyzacji przemysłu będą się rozwijać – uważa Wojciech Derda, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Luma Automation.

Grupa Kapitałowa Luma Automation inwestuje w firmy, które specjalizują się w zaawansowanych technologiach produkcji i obróbki metali, i wspiera je. Grupę, która wciąż się rozwija, zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje, tworzą dziś cztery spółki: odlewnia żeliwa w Kutnie, odlewnia cynku i aluminium Saga, narzędziownia Luma Tools oraz ZM Postęp w Gliwicach.