Innowacyjność w transporcie i logistyce - kilka praktycznych przykładów…

Innowacyjność w transporcie i logistyce - kilka praktycznych przykładów…

30 września 2020 | Autor: Janusz Piechociński, Krzysztof Roszyk | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W Polsce trwa w wąskim niestety gronie branżowym dyskusja o kształcie ustawy o cyberbezpieczenstwie ( polecam moją obszerną opinię na https://polandasia.com/media/2084/2020-opinia-bezpieczenstwo.pdf )  i internetowa i emocjonalna wrzawa wokół uchwały radnych Kraśnika w sprawie masztów telefonii komórkowej a w gospodarczej praktyce następuje imponujące technologiczne i organizacyjne przyspieszenie.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Bezprzewodowa łączność komórkowa 5G w czasie rzeczywistym, Internet rzeczy lub technologie bliskiego zasięgu zmieniają logistykę.
Covid -19 i jego konsekwencje dla funkcjonowania Sektora TSL przyspieszył wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Automatyzacja, robotyzacja, informatyzacja, ograniczenie emisji ma być głównym elementem podnoszenia konkurencyjności i wypełniania zatwierdzonych przez Komisję Europejska celów zapisanych w Europejskim Zielonym Ładzie.


Menedżerowie logistyki śledzą pozaeuropejskie wdrożenia nowych technologii i przygotowują się do ich praktycznego zastosowania. Dużą role odegrały też zapowiedzi preferowanych kryteriów w Pakiecie Antykryzysowym UE ( 20 % wydatków na IT i pochodne rozwiązania nowej generacji) dotyczące zgłaszanych przez firmy zadań do finansowania z tego bardzo atrakcyjnego ekonomicznie i nowego źródła potencjalnego finansowania inwestycji i modernizacji.
Nabór wniosków przedsiębiorstw już ruszył, a czas realizacji zadań do końca 2023 dodatkowo mobilizuje europejski biznes. Trwa więc i dynamizuje się rewolucja technicznych i technologicznych zmian w portach, lotniskach, na kolei, drogach i zapleczu magazynowo-logistycznym. Te zjawiska potwierdzają także środowiskowe badania.


67% przedstawicieli branży logistycznej twierdzi, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję i analizę danych w celu dopasowania potrzeb logistycznych do możliwości operacyjnych, a 19% już to w pewnym stopniu robi. Co więcej, 64% respondentów twierdzi, że w ciągu najbliższych 3-5 lat wprowadzi transport towarów z wyprzedzeniem. Aby być konkurencyjnym trzeba wprowadzić logistykę wyprzedzającą opartą  się na szerokiej analizie danych sprzedażowych, rynkowych oraz działań konkurencji czy też informacji z lokalnego i globalnego środowiska ekonomicznego. W takim systemie nie tylko w teorii możliwe jest już prognozowanie popytu na produkty i usługi zanim jeszcze klienci podejmą decyzje zakupowe. Możliwe to jest i będzie dzięki rozwojowi analizy Big Data, sztucznej inteligencji, analizy rozbudowanych algorytmów zachodzących na rynku procesów.
Osoby decyzyjne w sektorze logistycznym biorące udział w cytowanym badaniu są zgodne, co do tego, że cyfryzacja, łączność i ulepszone narzędzia logistyczne są ważnymi czynnikami umożliwiającymi rozwój całej branży. To podejście widoczne jest również na przykładzie ustalania priorytetów inwestycyjnych w dziedzinie logistyki. Priorytetem numer jeden jest uzyskanie ulepszonych narzędzi logistyki cyfrowej, a następnie wdrożenie łączności bezprzewodowej, jako bazy umożliwiającej korzystanie z tych narzędzi.


61% decydentów z branży umieściło ulepszone narzędzia logistyczne w pierwszej trójce swoich priorytetów inwestycyjnych, a 54% łączność bezprzewodową. Z kolei 73% badanych zgadza się, że zarówno łączność bezprzewodowa, jak i śledzenie zasobów będą bardzo ważne w ciągu najbliższych 3-5 lat. Te dwie technologie będą miały kluczowe znaczenie dla wyeliminowania dzisiejszych problemów w łańcuchach dostaw, które jeszcze bardziej uwidoczniła pandemia covid-19 a także wzmocnią szersze możliwości, takie jak zaawansowana analiza operacyjna, optymalizacja tras i zarządzanie i ograniczanie ryzyk. Według firmy Berg Insight na świecie używanych jest ponad 25 milionów kontenerów w transporcie intermodalnym i ponad 14 milionów przyczep. Szacuje się, że do 2023 r. jedna trzecia przyczep i 15% kontenerów będzie podłączona do sieci. Na nowych  technologiach opierać się już mogą skanery towarów podczas rejestrowania przepływu palet czy kontenerów na każdym etapie łańcucha dostaw. Te rozwiązania  zapewniają nadawcom i wykonawcom usługi transportowej czy logistycznej nową jakość i wzrost efektywności.

Krótko o wdrażanych u naszych sąsiadów i w kraju przykładach tych procesów:
Koleje Rosyjskie usprawnią system plombowania ładunków tranzytowych
Niedawno Koleje Rosyjskie (RŻD) podpisały umowę z Centrum Rozwoju Platform Cyfrowych (CRCP) o współpracy i rozwoju Systemu Śledzenia Przewozów Towarów (SOPT). To dzięki temu systemowi kontrolowany jest przepływ ładunków tranzytowych z UE przez Rosję. Jak się okazało, RŻD i CRCP operują różnymi systemami, które nie są ze sobą połączone. To komplikuje monitorowanie ruchu tranzytowego. Porozumienie ma na celu przede wszystkim zlikwidowanie tej luki i zintegrowanie SOPT z systemami informacyjnymi RŻD.

Niemieccy przewoźnicy przeprowadzają testy systemu automatycznego sprzęgania pociągów w transporcie kolejowym. To kolejny projekt automatyzacji procesów w kolejnictwie testowany w Niemczech.
DB zostały liderem konsorcjum w skład, którego wchodzą również przewoźnicy BB Cargo, Rail Cargo Austria oraz firmy zajmujące się utrzymaniem taboru: Ermewa, GATX Rail Europe i VTG. Konsorcjum to podpisało z Niemieckim Federalnym Ministerstwem Transportu i Infrastruktury Cyfrowej umowę, na opracowanie, testowanie oraz certyfikację systemu cyfrowego automatycznego sprzęgania pociągów (digital automatic coupling, DAC). Projekt będzie realizowany do końca 2022 r. Pierwsza faza projektu obejmie 12 pociągów towarowych i składów z cysternami przewoźników DB Cargo, VTG i GATX. Pojazdy zostaną wyposażone w prototypowe sprzęgi dostarczone przez czterech producentów. Testy wykażą jaki rodzaj sprzęgu jest najbardziej efektywny. Pociągi z prototypowymi urządzeniami będą jeździć na trasach w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach europejskich.

System DAC pozwoli na połączenie wagonów wraz z ich instalacjami elektrycznymi, siecią przesyłu danych oraz systemami pneumatycznymi bez potrzeby zatrudniania do tego celu wykwalifikowanych ustawiaczy. System autonomicznego sprzęgania pozwoli także przyspieszyć proces formowania pociągów.

Węzeł kolejowy w Stuttgarcie (Niemcy) zostanie do 2025 roku w pełni zdigitalizowany. Systemy cyfryzacji i układów inteligentnych pozwolą efektywniej zarządzać ruchem pociągów w transporcie lokalnym, dalekobieżnym i S-bahn.
Inwestycja ta ma kosztować 462,5 mln euro. Obejmie oprócz budowy nowego dworca centralnego i innych stacji, instalacje na ponad 100 kilometrach linii kolejowych: systemu sterowania pociągiem ETCS, cyfrowe urządzenia sygnalizacyjne i cyfrowe blokady (DSTW).
Realizowana inwestycja w węźle w Stuttgarcie jest jednym z 3 projektów pilotażowych programu „Niemiecka Kolej Cyfrowa”. Pozostałe projekty obejmują digitalizację linii  dużych prędkości Kolonia – Ren Główny oraz transeuropejskiego korytarza „skandynawsko -śródziemnomorskiego”.
Celem jest uzyskanie większej przepustowości sieci kolejowej (zakłada się skierowanie na tory dalekobieżne nawet o 35 proc. więcej pociągów w ciągu doby), poprawa bezpieczeństwa ruchu i punktualności pociągów..

Polska nowa platformy REWAG i robotyzacja centrum dystrybucji e-commerce
Po udanej premierze na FRACHT 2020 w Gdyni REWAG z polskiej  grupy EQUO kontynuuje promocję nowej generacji platform kolejowych do przewozów ciężkich ładunków na długich trasach z wysoką prędkością. Wersja wojskowa była prezentowana na Międzynarodowych Targach Obronnych  w EXPO Kielce  w dniach 7-10 września. W ofercie rynkowej zakłada się umożliwienie armiom NATO  w Europie dzierżawienia platform do przewozu czołgów i innego ciężkiego sprzętu. Przypomnę podstawowe informacje o projekcie i wyrobie. W czerwcu podpisano porozumienie o współpracy między przedsiębiorstwem Equobuild działającym na rynku taboru szynowego pod marką REWAG z siedzibą w Myszkowie a Wojskowa Akademią Techniczną.
Efektem porozumienia jest zbudowanie i certyfikacja wagonu prototypowego wg koncepcji WAT i budowa w 2021 rodziny wagonów kolejowych nowej generacji do wykorzystania w przewozach intermodalnych.

WAT i REWAG uzgodniły modyfikację konstrukcji prototypowej i opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej serii wagonów z obrotową platformą ładunkową do przewozu naczep samochodów ciężarowych i pojazdów specjalnych, a w rezultacie budowę do końca 1 półrocza 2021 18 szt. prototypów (po 3 szt. dla 6 przewidzianych typów).
REWAG jest już właścicielem licencji na opatentowaną technologię wagonu intermodalnego, opracowanego przez WAT. Ponadto dysponuje potencjałem wytwórczym, umożliwiającym późniejszą komercjalizacje przedmiotu projektu i już wkrótce uruchomi produkcję w Myszkowie.
W efekcie na rynek wprowadzone zostanie 6 typów wagonu intermodalnego REWAG.

MW Logistics lider robotyzacji w centrum magazynowym.

Dynamiczny rozwój rynku e-commerce stawia wiele wyzwań przed operatorami logistycznymi. Szeroka sezonowość niosąca ze sobą niemożność prognozowania popytu, duże rozdrobnienie przesyłek i wzrost liczby kompletowanych zamówień, nacisk na przyspieszenie realizacji wysyłek. Branża e-commerce ze względu na możliwości, jakie oferuje odbiorcom, a także wzrost gospodarczy, jaki notuje od lat, wymaga wprowadzania skutecznych usprawnień zapewniających skrócenie cykli realizacji dostaw. Aby sprostać wymaganiom klientów operatorzy logistyczni realizujący procesy magazynowania na rzecz branży e-commerce muszą wdrażać innowacje, do których z pewnością należy automatyzacja procesów kompletacyjnych realizowanych w magazynach. Jednym z nielicznych operatorów logistycznych, który dysponuje zautomatyzowanym centrum magazynowym jest MW Logistics. Lubuski dostawca fulfillmentu e-commerce rewolucjonizuje rynek usług magazynowych pod kątem rozwiązań automatyzacji oraz robotyzacji operacji logistycznych.

Aktualnie przedsiębiorstwo dysponuje 57 robotami do kompletacji zamówień oraz 7 stacjami roboczymi, które dzięki nowoczesnemu systemowi są w stanie osiągnąć poziom 600 produktów na godzinę. Jednak ze względu na rozwój handlu elektronicznego MW Logistics pracuje nad stworzeniem laboratorium badawczo-rozwojowego, które pozwoli na przeprowadzenie prac B+R pozwalających na osiągnięcie takich korzyści jak zwiększenie efektywności wdrożenia rozwiązań automatycznych do procesów logistycznych, określenie wpływu planowanego wdrożenia na czynniki środowiskowe czy ekonomiczne dzięki zastosowaniu metody symulacji. Laboratorium zostanie wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie symulacji z odpowiednią dokładnością. W jej skład wchodzić będą między innymi takie elementy jak:

  1. Zautomatyzowany moduł przyjęcia towaru, pozwalający m.in. na całkowite wyeliminowanie tradycyjnego sposobu transportu wewnątrz magazynowego.
  2. Autonomiczny moduł składowania towarów, który pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
  3. Zautomatyzowany moduł kompletacji zamówień umożliwiający zniwelowanie możliwości popełnienia błędu do 0,01%.

Innowacje proponowane przez MW Logistics to przełom dla e-handlu i logistyki magazynowej. Rozwój proponowanych przez przedsiębiorstwo badań B+R znacznie wpłynie na atrakcyjność Polski, szczególnie jej zachodniej części pod kątem inwestycji logistycznych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

Janusz Piechociński

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Krzysztof Roszyk

MBB Logistics