Ukraina i Słowacja podpisały memorandum w sprawie budowy centrów logistycznych na granicy

Ukraina i Słowacja podpisały memorandum w sprawie budowy centrów logistycznych na granicy

02 października 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Służba prasowa Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy poinformowała, iż 25 września br. Ukraina i Słowacja podpisały Memorandum o współpracy w ramach Pasa Gospodarczego Jedwabnego Szlaku, które przewiduje utworzenie w obu krajach multimodalnych centrów logistycznych (terminali) do obsługi ładunków na tej trasie. Dokument podpisali Minister Infrastruktury Ukrainy Vladislav Krykliy oraz Minister Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej Andriy Dolezhal.

Fot. Koleje Ukraińskie

„Zarówno Ukraina, jak i Słowacja są niezwykle zainteresowane rozwojem swojego potencjału tranzytowego i usprawnieniem procesów organizacji dostaw towarów w kontenerach z krajów UE do Chin i w przeciwnym kierunku. Na początku września prowadziliśmy konsultacje ze stroną słowacką w celu zintensyfikowania współpracy przy rozwoju Jedwabnego Szlaku przez terytorium Ukrainy i Słowacji. A dzisiaj naprawiamy je odpowiednim Memorandum ”- powiedział Vladislav Krikliy komentując podpisanie dokumentu.

Zdaniem ministra podpisanie Memorandum przyczyni się do stworzenia warunków dla dalszego rozwoju przewozów multimodalnych między Azją a UE przez Ukrainę i Słowację, a także dla zwiększenia liczby składów kontenerowych, które będą wykorzystywane do transportu kombinowanego towarów.

Dokument ma również znaczenie praktyczne, gdyż będzie podstawą do stworzenia odpowiedniej dwustronnej grupy roboczej, której celem będzie nie tylko stworzenie projektu multimodalnych centrów logistycznych obsługujących ładunki w ramach Jedwabnego Szlaku,  ale także opracowanie strategii negocjacji ze stroną chińską.

Strony planują również wypracowanie wspólnego podejścia do organizacji ruchu pociągów kontenerowych kursujących między Azją a UE przez Ukrainę i Słowację. Memorandum zostaje zawarte na czas nieokreślony i weszło w życie z dniem podpisania.

Władysław Krykliy potwierdził również gotowość do intensyfikacji prac stron nad rozbudową terminali logistycznych w Czopie, Mukaczewie i Koszycach, które mogą stać się bramą między Azją a Europą oraz zaproponował wspólne poszukiwanie środków finansowych na realizację projektu „Stworzenie multimodalnego centrum logistycznego między Ukrainą a Słowacją w oparciu o istniejący terminal w Czopie ”.