Port Koper: Wizyta ambasadorów krajów wyszehradzkich.

Port Koper: Wizyta ambasadorów krajów wyszehradzkich.

06 października 2020 | Źródło: Port Koper
PODZIEL SIĘ

2 października 2020 roku  Luka Koper gościła ambasadorów Polski, Węgier, Słowacji i Czech. Spotkanie zostało zorganizowane przez ambasadora RP, ponieważ Polska przewodniczy obecnie Grupie Wyszehradzkiej krajów, z którymi Luka Koper ma bliskie relacje biznesowe.

Fot. Port Koper

„Port Koper oferuje sprawne połączenie logistyczne między Europą Środkową a Morzem Śródziemnym i Dalekim Wschodem. Naszą ambicją jest stać się centralną morską bramą dla gospodarek krajów wyszehradzkich” - podkreślił prezes zarządu Luka Koper, Pan Dimitrij Zadel.

Port Koper i polski Port Gdynia to dwa punkty startowe europejskiego korytarza kolejowego AMBER, a jednocześnie główna oś transportowa w ramach Inicjatywy Trójmorza - podkreślił Ambasador RP H.E. Pan Krzysztof Olendzki.

Fot. Port Koper

Kraje Grupy Wyszehradzkiej należą do najważniejszych rynków położonych na zapleczu gospodarczym portu w Koprze. Na Węgrzech i Słowacji Koper mam duże udziały w rynku, zwłaszcza w dziedzinie intramodalności i kontenerów. W ostatnich latach umacnia swoją pozycję na rynkach Czech i Polski. W 2019 roku obsłużył łącznie 382000 jednostek kontenerowych (TEU) dla tych czterech krajów, co stanowi ponad jedną trzecią rocznej przepustowości kontenerów w Koper. W 2009 r. obsłużył 120 000 TEU dla tych krajów, co oznacza, że ​​ruch zwiększył się ponad trzykrotnie w ciągu dziesięciu lat.

Oprócz kontenerów, samochody, produkty żelazne, ładunki masowe i towary łatwo psujące się również są również odprawiane przez Koper, zarówno w kierunkach importowych jak i eksportowych. W 2019 roku Koper przeładował łącznie nieco ponad 5 mln ton towarów dla tych krajów.

Port Koper posiada stałe przedstawicielstwa na wszystkich wymienionych rynkach.