Czeskie Ministerstwo Transportu chce użeglowienia Odry. W Ostrawie będzie port

Czeskie Ministerstwo Transportu chce użeglowienia Odry. W Ostrawie będzie port

06 października 2020 | Źródło: Ministerstwo Transport Republiki Czeskiej / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Statki towarowe mają płynąć z Ostrawy do Polski, a użeglowienie krajowej części Odry będzie kosztować 15 mld. koron.

Fot. Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej

Dziś czeski rząd dyskutował o przyszłości kanału Dunaj - Odra - Łaba, który w zeszłym roku w opracowanym studium wykonalności okazał się opłacalny. Koszt połączenia wszystkich trzech rzek szacowany jest na 586 miliardów koron. Jednak efektywność inwestycji na odnodze Łaby  jest „na krawędzi” opłacalności, więc Centralna Komisja Ministerstwa Transportu nie zaleciła połączenia Łaby. Jednak z uwagi na uwagi zgłoszone do dokumentu przez regiony i niektóre ministerstwa (Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, regiony Pardubice, Środkowoczeski i Ústí nad Labem) rezerwa terytorialna zostanie zachowana.

Dlatego dziś Ministerstwo Transportu mówi tylko o połączeniu Odry z Dunajem i przedłożyło pod obrady rządu propozycję kontynuowania aktywnych przygotowań jedynie do żeglugi na Odrze od Ostrawy-Svinova do Koźla w Polsce. W Svinovie ma powstać port. Długość nowego żeglownego odcinka miałaby wynosić około 62 kilometry. Rząd zatwierdził dokument.

Projekt zakłada, że na odcinku Koźle - Ostrava-Svinov konieczna będzie przebudowa 12 mostów drogowych lub kolejowych po stronie polskiej, 7 drogowych i 1 most kolejowy po stronie czeskiej, konieczne będzie wybudowanie lub przebudowa 5 śluz (3 polskie, 2 czeskie), oraz budowa przynajmniej jednego portu Ostrava-Svinov. T

Zgodnie z opracowaniem Ministerstwa Transportu żegluga po Odrze byłaby najefektywniejsza ekonomicznie przy osiągnięciu klasy drogi wodnej, która pozwoli na wykorzystanie statków o długości 11,4 m, zstawów pchanych o długości 185 m, szerokości toru wodnego 40 m, głębokości 5 m, a wysokości mostu 7 m. Szacunkowe koszty odcinka Ostrawa Svinov - Koźle wynoszą 44 miliardy CZK (z czego Ostrawa-Svinov - granica CZ / PL około 15 miliardów CZK).

Przyspieszona realizacja odcinka odnogi Odry od Ostrawy-Svinova do granicy z Polską i dalsza żeglowność Odry na terenie Polski może stać się pierwszym etapem całego projektu połączenia Odry z Dunajem w dłuższej perspektywie - taki wniosek zawierał dokument przedłożony po dobrady dla rządu.

Odra jako droga wodna była zaniedbywana przez dziesięciolecia i częściowo zatkana mułem. Jednak Polska wiąże z nią wielkie plany, które już częściowo realizuje. Według polskiego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rzeka powinna być żeglowna od portu w Kędzierzynie-Koźlu do granicy z Czechami do 2030 roku.

Niedawno wybudowano suchy polder w pobliżu czeskiej granicy w pobliżu Raciborza, który w przyszłości powinien zostać przekształcony w zbiornik wodny i utrzymywać poziom rzeki odpowiedni do żeglugi. Warunki do żeglowania po Odrze za Wrocławiem znacznie poprawił ukończony przed rokiem etap żeglowny Malczyce. Dalej pod Wrocławiem przygotowywana jest budowa dróg wodnych Lubiąż i Ścinawa. Powstał również nowy port węglowy dla elektrociepłowni Opole czy centrum logistyczne w porcie Koźle. Stąd jest dzisiaj około 700 kilometrów i sześć dni żeglugi do Szczecina.

Na potrzeby żeglugi na Odrze projektowany jest także specjalny kontenerowiec o zanurzeniu 1,6 metra.

W zaleceniach przyjętych w uchwale rządu zawarto oprócz sporządzenia raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko, upowaznienie Ministra Transportu do rozpoczęcia negocjacji na szczeblu UE  w sprawie włączenia projektu, w wariancie Dunaj - Odra do sieci TEN-T w najwcześniejszym z mozliwych terminów jej aktualizacji.

Projekt korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba jest również przedmiotem dyskusji w ramach "Inicjatywy Trójmorza", która obejmuje 12 państw członkowskich położonych między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.