Modernizacja taboru i optymalizacja procesu eksploatacji kluczem do jego efektywnego wykorzystania.

Modernizacja taboru i optymalizacja procesu eksploatacji kluczem do jego efektywnego wykorzystania.

12 października 2020 | Autor: Eugeniusz Magryta | Źródło: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
PODZIEL SIĘ

W ramach debaty zainicjowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego dotyczącej taboru trakcyjnego przedstawiamy opracowanie pt. "Zasada właściwego wykorzystania posiadanych zasobów poprzez szeroko pojętą modernizację i optymalizację procesu eksploatacji", którego autorem jest Pan Eugeniusz Magryta - Dyrektor Wydziału Utrzymania, PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu.

 

Fot. SEiMTS

Jednym z podstawowych wyznaczników przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportu kolejowego jest realizacja dostaw ładunków na określoną odległość, w określonym czasie i za ustaloną cenę. Aby zrealizować potrzeby klienta w obszarze dostawy ładunków przez przedsiębiorstwa transportu kolejowego niezbędne jest posiadanie odpowiedniego potencjału przewozowego.

Kształtowanie potencjału taborowego realizuje się poprzez planowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze odtworzeniowomodernizacyjnym oraz poprzez zakup nowego taboru. Dla zapewnienia usługi najwyższej klasy niezbędna jest odnowa parku lokomotyw.

Ze względu na posiadany, starzejący się park lokomotyw, duże zużycie eksploatacyjne oraz postęp techniczny nasuwa się pytanie, czy modernizować eksploatowane już pojazdy czy pozyskać nowe? Podejmując decyzję, jaki kierunek wybrać należy wziąć pod uwagę kryteria związane z bezpieczeństwem, żywotnością lokomotywy, kosztami modernizacji/zakupu, utrzymania i serwisowania.

Bez wątpienia zakup nowych lokomotyw jest przedsięwzięciem złożonym, długoterminowym i kosztownym. Składa się ono z wielu czynności: opracowania koncepcji nowej lokomotywy, wyprodukowanie prototypu oraz uzyskania bezterminowego zezwolenia dopuszczającego do eksploatacji. Postęp techniczny w dziedzinie silników spalinowych stosowanych w lokomotywach rozwija się niezwykle szybko, czego wyrazem jest zwiększenie mocy oraz poprawa ich sprawności.

Fot. PKP LHS Sp. z o.o.

Rozwój technologii w stosowanych obecnie silnikach spalinowych zarówno w lokomotywach nowych, jak i w zmodernizowanych objął również ekologiczne aspekty eksploatacji. Poszukiwanie tych rozwiązań ukierunkowane jest na wprowadzeniu lokomotyw spalinowych o zmniejszonym zużyciu jednostkowym oleju napędowego oraz zmniejszeniu ich szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

W zasobach polskich przewoźników eksploatowane są jeszcze lokomotywy wyprodukowane w czasach PRL-u. Zasada właściwego wykorzystania posiadanych zasobów poprzez szeroko pojętą modernizację i optymalizację procesu eksploatacji powinna być realizowana wspólnie z oceną efektywności podejmowanych działań. Przykładem działania, w którym jednym z priorytetów jest zasobooszczędność, jest przeprowadzona przez Spółkę PKP LHS modernizacja lokomotyw spalinowych typu ST44 na typ 311Da oraz modernizacja lokomotywy spalinowej SM48 na typ 16D.

Zapraszamy do zapoznania się z całym opracowaniem dostępnym tutaj.