PKP CARGO kontynuuje dostawy węgla do PGNiG TERMIKA

PKP CARGO kontynuuje dostawy węgla do PGNiG TERMIKA

15 października 2020 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Spółka PKP CARGO wygrała kolejny przetarg na przewozy węgla kamiennego dla PGNiG TERMIKA. Szacowana wartość zawieranych umów wyniesie niemal 101,3 mln złotych.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

PKP CARGO S.A. przystąpiło do przetargu, składając ofertę w zakresie trzech części zamówienia. Oferta złożona przez Spółkę została wybrana jako najkorzystniejsza i w efekcie PKP CARGO przez kolejne dwa lata będzie wozić węgiel do Zakładów PGNiG TERMIKA SA w łącznej ilości 4,25 mln ton.

Węgiel wożony będzie m.in. z kopalń śląskich (PGG, JSW, Węglokoks Kraj i PG Silesia) oraz z LW Bogdanka, w zwartych składach, w wagonach węglarkach budowy normalnej Ea oraz w wagonach węglarkach budowy specjalnej Fa. Przewozy węgla realizowane będą do Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Ciepłowni Kawęczyn i do Elektrociepłowni Pruszków.

PKP CARGO S.A. od lat wykonuje przewozy węgla energetycznego na rzecz PGNiG TERMIKA SA, która jest jednym z kluczowych klientów Spółki. Kolejne zawierane umowy są kontynuacją dotychczasowych kontraktów i dobrej wieloletniej współpracy.