Innova Capital sprzedaje udziały w PEKAES

Innova Capital sprzedaje udziały w PEKAES

17 października 2020 | Źródło: Innova Capital
PODZIEL SIĘ

Innova Capital, wiodący środkowoeuropejski doradca private equity, ogłosił sprzedaż wszystkich posiadanych udziałów w spółce PEKAES, będącej operatorem logistycznym, na rzecz francuskiej spółki GEODIS. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

Fot. Innova Capital

Od momentu wejścia Innova Capital do spółki pod koniec 2015 roku, PEKAES odnotował znaczący wzrost wartości. Dzięki korzyściom skali oraz zwiększaniu efektywności, wskaźnik EBITDA spółki wzrósł w tym okresie o ponad 100%. Skoncentrowano się na rozwoju kluczowej dla spółki dystrybucji ładunków drobnicowych (LTL) oraz na zwiększeniu przychodów z transportu intermodalnego, które w obydwu przypadkach od momentu wejścia funduszu, podwoiły się. Obecnie PEKAES rozwija się dzięki silnej pozycji rynkowej, z blisko 5 milionami miejsc paletowych przewożonymi w sieci drobnicowej w ciągu roku. Ponadto, stały wzrost wolumenu przewozów drobnicowych na poziomie 13% (średnia roczna stopa wzrostu w latach 2015-2020) potwierdza dobre perspektywy spółki na przyszłość.

„Sukces transformacji biznesowej PEKAES oraz imponująca ekspansja spółki na polskim i międzynarodowym rynku logistycznym, która wzbudziła zainteresowanie GEODIS, nie byłyby możliwe bez ciężkiej pracy zespołu Innova Capital i kierownictwa spółki. Jestem im bardzo wdzięczny za zaangażowanie oraz inicjatywę. Wspólnie zbudowaliśmy operatora logistycznego „wagi ciężkiej”, a o jego sile i odporności świadczy m.in. to, jak dobrze firma radzi sobie z pandemią Covid-19, mającą znikomy wpływ na bieżące wyniki” stwierdził Krzysztof Kulig, Senior Partner w Innova Capital.

„Przejęcie jest dużym krokiem w kierunku konsolidacji obecności GEODIS w regionie, który uważamy za strategiczny dla rozwoju naszej Grupy. PEKAES ma doskonały zasięg geograficzny działalności, a zespół firmy jest wysoko ceniony za jego profesjonalizm. Uzupełniające się portfele klientów i połączone kompetencje pozwolą nam zaoferować polskim firmom szeroki zakres usług międzynarodowych. Nasi klienci będą mogli skorzystać z doświadczenia PEKAES w Polsce, która jest trzecim największym rynkiem logistycznym w Europie. Cieszymy się, że możemy powitać wszystkich pracowników i kierownictwo PEKAES w rodzinie GEODIS" powiedziała Marie-Christine Lombard, Dyrektor Generalna GEODIS.

Fot. Innova Capital

„W ciągu ostatnich pięciu lat PEKAES rozwijał się bardzo dynamicznie i wdrożył przygotowany na ten okres program strategiczny. Osiągnęliśmy cele wyznaczone na lata 2016- 2020, a w naszym długoterminowym planie rozwoju postawiliśmy sobie za cel połączenie siły naszej organizacji z międzynarodowym inwestorem strategicznym. GEODIS, jako globalny operator usług logistycznych, jest dla nas idealnym partnerem. Jesteśmy dumni, że wiodąca światowa firma logistyczna tak pozytywnie oceniła nasze osiągnięcia biznesowe, organizację naszych firm, a także potencjał i możliwości rozwoju w nadchodzących latach” powiedział Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.

Z siedzibą w Błoniu, w centralnej Polsce i w pobliżu Warszawy, PEKAES świadczy kompleksowe usługi logistyczne. Firma posiada jedną z najbardziej efektywnych sieci drobnicowych w Polsce, zbudowaną z 20 krajowych terminali dystrybucyjnych. Zarządza również siecią 6 magazynów logistycznych, 1 kontenerowym terminalem kolejowym, 2 kolejowymi terminalami do przeładunku materiałów sypkich, 3 biurami spedycji morskiej i lotniczej, 2 biurami obsługującymi przeprawy promowe oraz 7 agencjami celnymi, zatrudniając ponad 1200 pracowników.

Spółka przeszła gruntowną transformację z tradycyjnego biznesu transportu drogowego w nowoczesny, konkurencyjny biznes logistyczno-intermodalny, spełniający najwyższe międzynarodowe standardy. Prowadząc działalność na szeroką skalę w Polsce, PEKAES zajmuje się również transportem ładunków w Europie, ściśle współpracując z 17 sprawdzonymi partnerami zagranicznymi w ponad 40 krajach. W ciągu pięciu lat posiadania udziałów w PEKAES przez Innova, spółka realizowała strategię ciągłego inwestowania w rozbudowę terminali drobnicowych, finansowaną dzięki wysokiej generacji gotówki oraz środkom pieniężnym, pochodzącym ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z jej podstawową działalnością.

W ciągu zaledwie ostatnich 2 lat PEKAES otworzył i zmienił lokalizację 8 terminali dystrybucyjnych w sieci drobnicowej. W 2020 roku, oprócz uruchomienia swojego dwudziestego oddziału w Mińsku Mazowieckim oraz nowych terminali w Lublinie i Olsztynie, PEKAES powiększył także powierzchnię magazynową na Mazowszu, w Kielcach i Krakowie. Ponadto PEKAES jest właścicielem 100% udziałów w spółce Spedcont (terminal intermodalny w Łodzi) oraz CHEMIKALS (2 terminale masowe w Braniewie i Skandawie). Pod kierownictwem Innova Capital, grupa zmieniła model biznesowy Spedcont z obsługi kontenerów na zintegrowanego operatora intermodalnego, a dodatkowo zdywersyfikowała źródła przychodów CHEMIKALS poprzez uruchomienie nowej usługi przeładunku LPG.

Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity, działającym w Polsce od 1994 roku, inwestującym w większościowe pakiety akcji lub udziałów średniej wielkości przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Od momentu powstania do chwili obecnej Innova Capital zainwestowała niemal 1 mld euro w blisko 60 spółek zlokalizowanych w 10 krajach tego regionu. Fundusz został również wyróżniony przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) tytułem Firmy Zarządzającej Roku 2019.