Najwięcej zboża w ostatnich 10 latach przewiozła kolej na Łotwie w ciągu 9 miesięcy 2020r.

Najwięcej zboża w ostatnich 10 latach przewiozła kolej na Łotwie w ciągu 9 miesięcy 2020r.

20 października 2020 | Źródło: Kolej Estońskie
PODZIEL SIĘ

Transport  tegorocznych zbiorów zboża na Łotwie rozpoczął się w sierpniu i okazał się dość intensywny: w sierpniu i wrześniu transportem kolejowym przewieziono 569 540 ton zboża. Wieloletnie doświadczenie SJSC Latvijas dzelzceļš (LDz) oraz  skoordynowana współpraca pozwoliły na przewiezienie transportem kolejowym największej ilości ładunków zbożowych w ciągu 9 miesięcy tego roku na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Fot. Koleje Łotewskie

Tradycyjnie okres zbioru i transportu zboża rozpoczyna się w lipcu, ale w tym roku najbardziej intensywnym miesiącem transportu zboża był sierpień, kiedy ruchem lokalnym przetransportowano 327 540 ton zboża. Z kolei we wrześniu wielkość ta była nieco mniejsza - 242 tys. ton. W porównaniu do sierpnia-września 2019 wolumen zboża w ruchu lokalnym wzrósł o 30,5%. W sumie przez infrastrukturę Kolei Łotewskich we wskazanych dwóch miesiącach przetransportowano 914 300 ton zboża pochodzenia lokalnego i zagranicznego.

Z kolei w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku - od stycznia do września - przewieziono w ruchu krajowym 809 540 ton zboża pochodzenia lokalnego i jest to największy wolumen od dziesięciu lat.

Maris Kleinbergs, prezes zarządu SJSC „Latvijas dzelzceļš”: „Ilość przetransportowanego w tym roku zboża jest naprawdę rekordowa, a kolej łotewska udało się to osiągnąć dzięki naszej zdolności do intensywnej pracy i szybkiej adaptacji do różnych sytuacji, a nawet kaprysów klimatycznych. Należy podkreślić, że wzrost przewozów zboża w ruchu lokalnym świadczy o wzajemnie skoordynowanej współpracy pomiędzy LDz, portami i przedstawicielami przemysłu zbożowego."

Spośród zbóż pochodzenia lokalnego największa część jest dostarczana koleją do stacji portowych w Rydze, Lipawie i Windawie. Łącznie w okresie sierpień-wrzesień do portów dostarczono 498 240 ton produktów. Przez 9 miesięcy tego roku do portów przetransportowano 680 810 ton zboża lokalnego pochodzenia. Chociaż transporty zboża będą kontynuowane w październiku, to ich intensywność będzie relatywnie mniejsza niż w sierpniu i wrześniu.