Budimex zrealizuje 122-kilometrowy gazociąg Goleniów – Ciecierzyce

Budimex zrealizuje 122-kilometrowy gazociąg Goleniów – Ciecierzyce

22 października 2020 | Źródło: Budimex S.A.
PODZIEL SIĘ

Dziewiętnastego października została podpisana umowa między Gaz System SA a Budimex S.A. na  generalną realizację inwestycji „Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek” obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce. Budowa gazociągu związana jest bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe w jego części lądowej na terytorium Polski.

Fot. Budimex S.A.

Budowa realizowana jest w formule „buduj”.  W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane m.in. nowe gazociągi i infrastruktura towarzysząca. Gazociąg relacji Goleniów - Lwówek będzie realizowany w dwóch etapach:

 • Etap I: Odcinek gazociągu relacji Goleniów-Ciecierzyce o długości ok. 122 km,
 • Etap II: Odcinek gazociągu relacji Ciecierzyce-Lwówek o długości ok. 69 km.

W ramach przedmiotowej inwestycji Budimex S.A. będzie realizował budowę gazociągu Goleniów-Ciecierzyce Etap I o długości ok. 121,375 km na terenie dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Podpisanie umowy. Fot. Budimes S.A.

Jest to dla Budimeksu szczególny kontrakt ze względu na długość budowanego odcinka i konieczność utrzymania bardzo wysokiej jakości realizacji prac dla gazociągów o takich parametrach. W 2018 roku zrealizowaliśmy z bezusterkowy i zakończony w terminie, odcinek gazociągu Czeszów – Kiełczów. Ta inwestycja będzie obejmować wykonanie prac metodą bezwykopowych w technologii HDD, direct pipe oraz mikrotunelowania, czyli najbardziej przyjazną dla środowiska i szybszą realizacyjnie. Termin realizacji jest bardzo ambitny i wymagający dla wykonawcy. Zrobimy jak zawsze wszystko, żeby z analogicznym sukcesem zrealizować w terminie ten kontrakt budowlany  – mówi Dariusz Blocher Prezes Budimex SA

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

 • budowę części liniowej gazociągu o średnicy DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od tłoczni Goleniów do stacji śluz Ciecierzyce,
 • przebudowę Tłoczni Gazu Goleniów obejmującą: Goleniów-Płoty, DN 500 MOP 6,3MPa Odolanów-Police, DN700 MOP 8,4MPa Szczecin-Lwówek;
 • budowę liniowego zespołu zaporowo-upustowego ZZU Kolonia Kiczarowo z układami obejściowymi
 • budowę liniowych zespołów zaporowo-upustowych, ZZU Przywodzie i ZZU Buszów wraz z układami obejściowymi wyposażonymi w kolektory umożliwiające podłączanie nowych stacji/odbiorców, przyłączami energetycznymi, instalacją AKPiA i telemetrii oraz pozostałą infrastrukturą;
 • budowę systemu czynnej ochrony antykorozyjnej gazociągu
 • nagazowanie i uruchomienie gazociągu.

Całość inwestycji opiewa na kwotę: 314 800 000,00 zł netto

 • Termin rozpoczęcia robót: 19.10.2020 r.
 • Termin zakończenia robót: 30.11.2022 r.
 • Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.

 

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonaleniei kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.