We wrześniu kolej przewiozła 19,6 mln ton ładunków tj. o 0,2% mniej niż w 2019 r.

We wrześniu kolej przewiozła 19,6 mln ton ładunków tj. o 0,2% mniej niż w 2019 r.

31 października 2020 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

We wrześniu 2020 r. przewozy towarowe osiągnęły poziom najbardziej zbliżony do zeszłorocznego. Wynik za wrzesień to 19,6 mln ton, o 0,2% mniej niż w 2019 r.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Masa przewiezionych ładunków we wrześniu to 19,6 mln ton, praca przewozowa wyniosła blisko 4,7 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 6,9 mln ton. W porównaniu do września 2019 r. masa była niższa o 0,2%, praca przewozowa i eksploatacyjna były wyższe odpowiednio o 2,3% i 2,1%.

Średnia odległość wyniosła 238 km i była wyższa o 2,4% w stosunku do września 2019 r.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Wrzesień zakończył się najlepszym wynikiem w przewozach towarowych w tym roku. Jednak masa przewiezionych towarów od początku roku jest mniejsza niż w analogicznym okresie roku 2019 r. Obserwować można szczególnie spadek przewozów ładunków masowych związanych z budownictwem i energetyką. Potwierdza to, że funkcjonowanie przedsiębiorców kolejowych w tradycyjnej roli przewoźników towarów masowych jest w bardzo dużym stopniu zależne od przebiegu dużych projektów infrastrukturalnych czy też stopnia zapotrzebowania sektora energetycznego - podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Na rynku widoczny jest natomiast rozwój segmentu przewozów intermodalnych i potrzebne jest dalsze stymulowanie rozwoju tego segmentu. Istotne jest podjęcie działań na rzecz przeniesienia części ładunków jadących w tranzycie przez Polskę z dróg na kolej. Ważne jest stwarzanie nowych możliwości, rozwiązań do wykorzystania transportu kolejowego – dodaje.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Wyniki za okres trzech kwartałów 2020 r. to 162 mln ton, 38 mld tonokilometrów oraz 56 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek w stosunku do wartości osiągniętych w 2019 r. odpowiednio o 8,8%, 10,1% oraz 9%. Średnia odległość przewozu w okresie od stycznia do września 2020 r. wyniosła 234 km. Wyniki za ten okres są lepsze niż te z 2016 r. kiedy w tym samym czasie masa wyniosła 161,8 mln ton, praca przewozowa, 37 mln tonokilometrów oraz 54 mln pociągokilometrów.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego