Czas na modernizację odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej do stacji Warszawa Wawer.

Czas na modernizację odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej do stacji Warszawa Wawer.

02 listopada 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury / PKP PLK
PODZIEL SIĘ

2 listopada 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na nadzór nad realizacją robót budowlanych na linii kolejowej Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer. To przygotowanie do modernizacji trasy wylotowej z Warszawy. Zadaniem inżyniera kontraktu będzie kontrola procesu inwestycyjnego – nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami, dbałość o odpowiednią jakość ich wykonywania, a także weryfikacja stosowanych procedur Unii Europejskiej, która współfinansuje budowę. Wartość umowy to prawie 7 mln zł.

Przystanek Warszawa Olszynka Grochowska Fot. PKP PLK

– Rozbudowa kolei aglomeracyjnej to zwiększenie roli najbardziej ekologicznego środka transportu. Krajowy Program Kolejowy zapewnia także lepsze możliwości sprawnych połączeń między miastami. Tworzymy bezpieczniejszą, komfortową i nowoczesną kolej, co przekłada się na lepsze warunki życia mieszkańców – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. 

Fot. PKP PLK

– Konsekwentnie zwiększamy możliwości kolei w aglomeracjach. Także w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego chcemy zapewnić sprawne podróże dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. Podpisana dzisiaj umowa z inżynierem kontraktu przygotowuje inwestycję na odcinku Warszawa Wschodnia – Wawer na linii z Warszawy do Lublina – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Lepsza dostępność do kolei w aglomeracji warszawskiej

Rozpoczęcie robót w ramach projektu POIiŚ „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer planowane jest na przełomie I i II kwartału przyszłego roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, w ramach którego oceniane są złożone oferty.

Lepszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Warszawa Wiatraczna oraz przebudowane przystanki Warszawa Olszynka Grochowska, Warszawa Gocławek oraz Warszawa Wawer. Po przebudowie poprawi się dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pięć nowych przejść podziemnych istotnie ułatwi komunikację w obszarze kolejowym oraz zwiększy bezpieczeństwo.

Przystanek Warszawa Wawer. Fot. PKP PLK

Sprawniejsze podróże koleją do pracy czy szkoły

Modernizacja odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do stacji Warszawa Wawer włącznie to pierwszy etap prac między Warszawą a Otwockiem. Przebudowany będzie układ torów oraz wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory dalekobieżne od przystanku Warszawa Gocławek do przystanku Warszawa Wawer. Przygotowane zostanie „wyjście” nowego układu torów od stacji Wawer do Otwocka, które będzie realizowane w kolejnym etapie.

Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. W ramach inwestycji przewidziano montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.