HHLA rozszerza działalność intermodalną na Ukrainę

HHLA rozszerza działalność intermodalną na Ukrainę

11 listopada 2020 | Źródło: Hamburger Hafen und Logistik AG
PODZIEL SIĘ

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) założył własną firmę intermodalną na Ukrainie. Nowa ukraińska spółka intermodalna (UIC) oferuje transport kontenerów koleją między portem w Odessie a ważnymi ośrodkami gospodarczymi w kraju. W ten sposób HHLA rozszerza swoją odnoszącą sukcesy działalność intermodalną i rozszerza zakres swoich produktów w celu zapewnienia szybkich, niezawodnych i wydajnych usług transportowych typu hub-to-hub w ruchu między portami morskimi w głębi lądu.

Fot. HHLA

W ostatnich latach porty ukraińskie rozwijały się bardzo dynamicznie. W ubiegłym roku wielkość przeładunków w porcie czarnomorskim w Odessie wzrosła o 8,5 procent do prawie 650 000 TEU. Jednak przy 22 procentach kolej ma tylko niewielki udział w ruchu kontenerowym między portem a zapleczem Ukrainy. Dla porównania, ponad 46 procent kontenerów morskich w Hamburgu dociera do portu lub go opuszcza koleją w sposób przyjazny dla środowiska.

Wspólnie z UIC Hamburger Hafen und Logistik AG uczyniła pierwszy krok w kierunku silniejszego przejścia z transportu drogowego na kolejowy. System kolejowy ma kilka zalet: istniejąca sieć szerokotorowa optymalnie łączy największe śródlądowe ośrodki gospodarcze z wybrzeżem Ukrainy. Dla porównania duże części sieci drogowej wymagają modernizacji. Ponadto ze względu na duże odległości na Ukrainie - kraj Europy Wschodniej jest prawie dwa razy większy od Niemiec - transport kolejowy najlepiej nadaje się jako zrównoważony sposób przewozu towarów.

"HHLA posiada rozległe doświadczenie w branży intermodalnej. Dzięki wydajnemu systemowi pociągów opartemu na przyjaznych dla klienta usługach, przejrzystych cenach, prostych procesach rezerwacji i niezawodnych rozkładach jazdy, chcemy wykorzystać znaczny potencjał ukraińskiego rynku intermodalnego ”- mówi Philip Sweens, Dyrektor Zarządzający HHLA International.

Wraz z lokalnymi partnerami HHLA zamierza usunąć przeszkody w transporcie kolejowym na Ukrainie oraz stworzyć i wprowadzić na rynek niezawodny zakres usług.

Cotygodniowe połączenia pociągami kontenerowymi do Tarnopola, Charkowa i Zaporoża

Do tej pory kolejowe przewozy kontenerów na Ukrainie odbywały się prawie wyłącznie pojedynczymi wagonami lub zespołami wagonów. Nowo powstała UIC łączy indywidualny załadunek w pociągach kontenerowych, zwiększając w ten sposób wydajność i niezawodność przewozów. Od początku października 2020 roku UIC oferuje cotygodniowe blokowe połączenia kolejowe między Odessą a Tarnopolem we lwowskim regionie gospodarczym na zachodniej Ukrainie. W listopadzie ruszy cotygodniowy serwis do przemysłowego centrum Charkowa, drugiego co do wielkości miasta na Ukrainie. Planowane jest również utworzenie cotygodniowego połączenia pociągiem kontenerowym między Odessą a Zaporożem na wschodzie Ukrainy.

Terminal Kontenerowy Odessa. Fot. HHLA

W porcie w Odessie HHLA obsługuje największy na Ukrainie obiekt przeładunkowy: Terminal Kontenerowy Odessa (CTO). CTO posiada własny terminal kolejowy, który jest obecnie rozbudowywany i gdzie formowane są pociągi kontenerowe. Wszystkie działania śródlądowe są prowadzone we współpracy z prywatnymi terminalami kolejowymi. Dostępne są również dodatkowe usługi, takie jak napełnianie i opróżnianie kontenerów, dostawa z centrum do drzwi do miejsca docelowego ciężarówką lub odprawa celna.

UIC działa zgodnie z wysokimi, zachodnimi standardami jakości i jest operatorem neutralnym, tj. zapewnienie wszystkim firmom żeglugowym i spedytorom otwartego dostępu do swoich usług intermodalnych. W planach na przyszłość jest rozszerzenie oferty regularnych połączeń kolejowych do innych ukraińskich ośrodków produkcyjnych i konsumenckich oraz zwiększenie częstotliwości usług.