Transport kontenerowy między Chinami a Europą transportem kolejowym i morskim ma porównywalny koszt

Transport kontenerowy między Chinami a Europą transportem kolejowym i morskim ma porównywalny koszt

13 listopada 2020 | Źródło: ULTC ERA
PODZIEL SIĘ

Według raportu międzynarodowej niezależnej firmy consultingowej Drewry, we wrześniu koszty dostaw towarów między Europą a Azją koleją na podstawie Eurasian Rail Alliance Index (ERAI) oraz drogą morską na podstawie World Container Index (WCI) ) różnią się o nie więcej niż 100 USD. Jednocześnie czas tranzytu lądowego pozostaje 3-4 razy krótszy. Dzięki temu transport kolejowy jest nie tylko wydajny, ale także bardziej konkurencyjny w porównaniu z frachtem morskim.

Fot. ULTC ERA

Ze względu na restrykcyjne środki na tle pandemii, aw konsekwencji odwołanie dużej liczby lotów na trasie przez Kanał Sueski, łączna przepustowość linii morskich została znacznie ograniczona, co z kolei prowadzi do wzrostu w stawkach frachtowych i wydłużeniu czasu przewozu.

Gwałtowny spadek liczby lotów pasażerskich spowodowany pandemią doprowadził do spadku podaży ładunków lotniczych na rynku przewozów lotniczych, a także do niedoboru całkowitej przepustowości. W tym samym okresie nadmiernie wzrosło zapotrzebowanie na przyspieszoną dostawę środków ochrony indywidualnej. Czynniki te doprowadziły do ponad czterokrotnego wzrostu cen frachtu lotniczego, na przykład z Chin do Europy.

W tej sytuacji usługi kolejowe są jedynym stabilnym elementem międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Realokacja przepływów towarów między rodzajami transportu w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Doprowadziła do wzrostu znaczenia transportu kolejowego przy spadku frachtu lotniczego i morskiego.

Aleksey Grom, Dyrektor Generalny UTLC ERA

„W tym czasie znacznie większa liczba właścicieli ładunków odkryła na nowo transport kolejowy. Rozpoczęliśmy współpracę z firmami, które wcześniej nie miały pełnego zrozumienia możliwości kolei. Praca, którą wykonali i nadal wykonują przedstawiciele branży transportu kolejowego, w tym nasza firma, otworzyła przed wieloma właścicielami ładunków nowy rodzaj transportu i jego przewagi konkurencyjne. Pod względem wydajności nie ustępuje transportowi lotniczemu i morskiemu, a w niektórych aspektach działa nawet znacznie lepiej " - powiedział Aleksey Grom, dyrektor generalny United Transport and Logistics Company - Eurasian Railway Alliance JSC (UTLC ERA) .

Według niego atrakcyjność taryfowa tranzytu kolejowego zbliżyła się do bardzo ważnej wartości, jaką są wskaźniki indeksu tranzytu kolejowego ERAI, wskaźnika ruchu kontenerowego Shanghai SCFI oraz indeksu World Container Index (WCI) agencji konsultingowej Drewry.

Drewry, międzynarodowy think tank, porównał stawki za transport kolejowy na podstawie ERAI i stawki za wysyłkę na podstawie WCI. Według stanu na 17 września koszt dostawy koleją ERAI wyniósł 2,684 USD / 40 ”, a WCI 2,603 USD / 40”.
„Nasz wskaźnik, w przeciwieństwie do wskaźnika transportu morskiego, jest dość statyczny i uważamy, że jest to również jedna z jego przewag konkurencyjnych (charakterystyka kosztowa kolejowego korytarza tranzytowego). Wydaje mi się, że dla właścicieli ładunków o wiele ważniejsza jest jakaś przewidywalność i stabilność niż zmiany w postaci kardiogramu, co jest często charakterystyczne dla wskaźnika żeglugi ”- wyjaśnił Aleksey Grom.

Dodał też, że w niektórych przypadkach transport kolejowy może być nawet tańszy niż transport morski. A jeśli chodzi o prędkość dostawy, będzie to trzykrotnie szybsze niż trasy dalekomorskie.
„Oznacza to, że transport kolejowy ma jeszcze większe możliwości aktywnego rozwoju tranzytu w 2021 roku” - powiedział Aleksiej Grom.

Według Zholta Katony- prezesa na Europę Wschodnią A.R. Moller-Maersk do końca tego roku przewiduje się, że światowy transport morski spadnie o około 4-4,5%.
Pierwsza połowa 2020 roku to pierwszy spadek ruchu morskiego od 2009 roku. Należy zauważyć, że największy spadek między Azją a Europą wyniósł około 10%. Dla porównania w tym samym czasie tranzytowy ruch kolejowy wzrósł o 25%. Dlatego teraz naprawdę jest szansa zarówno dla klientów, jak i operatorów logistycznych na zwiększenie udziału w tym rynku i świadczenie usług - podkreślił.

Zdaniem Aleksandra Baskakowa - Dyrektora Rail Cargo Logistics-RUS, tendencja do wyrównywania stawek frachtu morskiego i kolejowych przewozów kontenerowych jest również w dużej mierze spowodowana dopłatami stosowanymi przez Chiny.

"Strona chińska patrzy na stawki - jaka jest różnica w stosunku do morza - i w razie potrzeby zwiększa dotacje. Poza tym do końca roku chcą zwiększyć liczbę wysyłek, a my widzimy, że dopłaty rosną - powiedział. - Dla rosyjskich spedytorów usługa kolejowa jest też znacznie wygodniejsza, ponieważ otrzymują przesyłkę za te same pieniądze 2-3 razy szybciej niż drogą morską. Z kolei strona chińska preferuje kolej jako lepszą i stabilniejszą usługę, zwłaszcza w obecnych warunkach pandemii. W ten sposób Chiny rozszerzają swoją geografię transportu i próbują zbudować efektywny logistyczny łańcuch dostaw na lądzie”.

Fot. ULTC ERA

Według Dmitrija Mureva, dyrektora generalnego Russian Railways Logistics, dla klienta koszt jest priorytetem i najważniejszym wskaźnikiem. Jednak w momencie, gdy dochodzi do równowagi między taryfami morskimi i kolejowymi, najważniejszym czynnikiem staje się szybkość dostaw, a co za tym idzie koszt obrotu pojazdami.
„Przechodzimy przez bardzo ważny kamień milowy, w którym koszty dostawy koleją są prawie równe kosztom transportu morskiego. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach koszt dostawy koleją może być nawet niższy niż koszt transportu morskiego. Obliczenia uwzględniają wiele czynników: stawki frachtowe, koszty usług celnych i terminalowych, szybkość dostawy, itp. Ponadto operatorzy i spedytorzy pracują nad poprawą wydajności i obniżeniem kosztów wysyłki. Wraz z dotacjami rządu Chin dało to efekt, który widzimy dzisiaj - powiedział.

Warto zauważyć, że w obecnej sytuacji UTLC ERA jest praktycznie jedynym „pomostem” łączącym Chiny i Europę przez terytoria Rosji, Kazachstanu i Białorusi. Firma zapewnia nieprzerwane dostawy towarów poprzez integrację technologii, scentralizowaną koordynację działań na przejściach granicznych oraz operacyjną interakcję na całej długości podstawowych tras firmy. Obecnie pociągi kontenerowe UTLC ERA jeżdżą już z prędkością 1,1 tys. km dziennie, pokonując odległość z Chin do granicy europejskiej w zależności od trasy w 5-6 dni.