SIM Factor uruchomił 5 nowych symulatorów na Litwie!

SIM Factor uruchomił 5 nowych symulatorów na Litwie!

16 listopada 2020 | Źródło: SIM FACTOR
PODZIEL SIĘ

Spółka SIM Factor zakończyła dostawę i uruchomienie symulatorów kolejowych dla Wileńskiej Wyższej Szkoły Technologii i Projektowania – dawniej Wileńskiej Szkoły Transportu Kolejowego i Usług Biznesowych (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija).

Fot. SIM FACTOR

Trwający rok projekt obejmował dostawę 5 symulatorów typu SMART z wymiennymi pulpitami, dzięki czemu można uruchomić na nich jeden z 4 pojazdów: Lokomotywy 2М62М i TEM TMX oraz zespoły trakcyjne Skoda EJ575 i Pesa 730ML. Sala szkoleniowa wyposażona została w video-ścianę prezentującą dane m.in. z symulowanego systemu SRK, podgląd widoku z dowolnej maszyny czy prezentacji konkretnego zdarzenia kolejowego. Dodatkowo stworzone zostało 360 km szlaków kolejowych odwzorowujących najważniejsze litewskie trasy i stacje kolejowe m.in.: Vilnius (Wilno), Kaunas (Kowno) , Naujoji Vilnia (Nowa Wilejka), Kena, Kybartai, Klaipeda, co daje w sumie ok 900 km torów!

Fot. Sim Factor

Dodatkowo producent dostarczył po raz pierwszy aplikację zarządzania sesjami szkoleniowymi uruchamianą na tablecie z możliwością zarządzania pogodą, systemem SRK oraz obserwowania wszystkich pięciu wirtualnych pojazdów trakcyjnych.

W ramach projektów zrealizowanych dla szkoły SIM Factor dostarczył symulator gaszenia pożarów w pociągu, obejmujący wybór środka gaśniczego, różne typy pożarów oraz miejsca wystąpienia zagrożenia. Symulator gaszenia został wyposażony w odpowiednie repliki oryginalnych gaśnic oraz specjalny interaktywny system walki z pożarem.

Źródło: Sim Factor

Całość torów i scenerii została w całości wykonana w naszej nowej wersji Edytora Świata. Dzięki czemu byliśmy w stanie nie tylko odtworzyć tory, stacje, otoczenie ale też specyficzne dla Litwy systemy sygnałów, semaforów oraz elementów infrastruktury kolejowej. Co ważne, ze względu na interoperacyjność, pojazdy Litewskie oraz nowe szlaki będą dostępne dla wszystkich naszych Klientów.