Polsko-ukraińskie rozmowy o transporcie drogowym

Polsko-ukraińskie rozmowy o transporcie drogowym

19 listopada 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury / Ministerstwo Infrasruktury Ukrainy
PODZIEL SIĘ

Współpraca w zakresie transportu drogowego oraz rozwój przygranicznej infrastruktury drogowej były głównymi tematami rozmów ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera z ministrem infrastruktury Ukrainy, Vladyslavem Kriklijem i wiceminister Natalią Forsjuk.

Rozmowy Polsko - Ukraińskie Warszawa. Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Rozmowy z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną odbyły się w formie wideokonferencji 17 listopada 2020 r. Uczestniczyli w niej również polscy przedstawiciele m.in. ambasad, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także reprezentanci przewoźników drogowych obu stron.

Podczas spotkania Ministrowie wysłuchali stanowisk przewoźników drogowych dotyczących bieżącej sytuacji w branży transportowej. Przedstawiciele polskich transportowców zwrócili również uwagę na problemy, jakie występują podczas przekraczania granicy polsko-ukraińskiej. Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że oczekiwania branży oraz propozycje rozwiązań obecnej sytuacji brane są pod uwagę w wypracowaniu rozwiązań korzystnych dla obu stron.

Przedstawiciele służb granicznych i celnych wymienili informacje o sytuacji na przejściach granicznych.
 
Rozmawiano również o możliwości poprawy stanu infrastruktury granicznej i przygranicznej po stronie ukraińskiej, która stanowi przedłużenie polskich odcinków dróg (m.in. autostrady A4 i drogi ekspresowej S12). Minister Adamczyk podkreślił, że w celu zwiększenia przepustowości przejść granicznych, przy jednoczesnym zachowaniu skutecznej kontroli, konieczne jest dostosowanie sieci dróg dojazdowych do tych przejść. Niewystarczające tempo działań po stronie ukraińskiej w zakresie rozwoju infrastruktury granicznej i przygranicznej jest jednym z czynników powodujących kolejki na granicach.

Rozmowy Ukraińsko - Polskie, Kijów. Fot. Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy

Władysław Kriklij stwierdził, iż Polska powinna zaprzestać ograniczania tranzytu ukraińskim przewoźnikom, gdyż ma to negatywny wpływ nie tylko na stosunki handlowe między oboma krajami, ale także z innymi krajami UE. Jednocześnie ukraińscy przewoźnicy są gotowi do konkurowania na rynku bilateralnym. Zdaniem Władysława Krykli Ukraina wywiązała się ze wszystkich zobowiązań podjetych podczas poprzednich posiedzeń Wspólnych Komisji ds.Międzynarodowych Przewozów Drogowych, co zaowocowało znacznym wzrostem udziału polskich przewoźników korzystających z zezwoleń na 2019 rok.  

Kwestie dotyczące zezwoleń na rok 2019 i 2020, w tym dokładna liczba oraz podział na kategorie, zostanie ustalona przez polsko-ukraińską Komisję Mieszaną ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Uzgodnione kontyngenty pozwolą polskim przewoźnikom zaplanować działalność transportową na przyszły rok i wykonywać bez zakłóceń operacje przewozowe we wszystkich relacjach przewidzianych umowami dwustronnymi z Ukrainą.