Pierwszy wydłużony Flirt dla ŁKA przechodził testy certyfikujące ETCS poziomu drugiego.

Pierwszy wydłużony Flirt dla ŁKA przechodził testy certyfikujące ETCS poziomu drugiego.

22 listopada 2020 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Pierwszy wydłużony Flirt  dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, który w październiku rozpoczął  testy dynamiczne na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie został sfotografowany wczoraj przez dzinnikarza Kuriera Kolejowego w czasie gdy przechodził testy certyfikujące ETCS poziomu drugiego na odcinku trasy E30 pomiędzy Opolem Zachodnim a Wrocławeim. ETCS poziomu 2 to najnowocześniejszy, interoperacyjny system bezpieczeństwa obowiązujący na terenie Unii Europejskiej, który zamontowany w pojeździe utrzymuje łączność radiową GSM-R oraz komunikuje się przy pomocy Balis z infrastrukturą (urządzeniami przytorowymi).

Trójczłonowy Flirt w trakcie testów ETCS. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisała z firmą Stadler Polska umowę na rozbudowę dziesięciu dwuczłonowych elektrycznych pociągów typu FLIRT o dodatkowy, trzeci człon w ramach projektu “Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III” Rozbudowa pojazdów to projekt innowacyjny w skali Polski i Europy. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna

W ramach umowy Stadler Polska rozbuduje dziesięć pojazdów FLIRT o środkowy, fabrycznie nowy człon. Długość dodatkowego przedziału pasażerskiego wynosi16 metrów, a całego rozbudowanego pojazdu 64 metry. W środkowym członie znajduje się 66 miejsc siedzących i dwie pary drzwi. Wyposażony jest w klimatyzację, wifi, gniazdka elektryczne i urządzenia bezpieczeństwa, wszystko tak jak w dotychczasowych dwuczłonowych pojazdach zgodnie ze standardem obecnych pociągów FLIRT.

Dzięki inwestycji liczba miejsc siedzących w pojazdach zwiększy się ze 120 do 186.

Wartość projektu to 68 481 150,00, kwota dofinansowania z RPO wyniosła 47 455 500,00. W ramach umowy Stadler zobowiązał się także do utrzymania pojazdów do roku 2029.

Trójczłonowy Flirt 3 w drodze do Żmigrodu. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Stadler Polska na razie otrzymał jeden zespół trakcyjny do rozbudowy. Kiedy zakończą się wszelkie testy i badania trójczłonowy a zestaw zostanie dopuszczony do ruchu, do producenta trafi kolejnych dziewięć pojazdów. Łódzki przewoźni pozostałymi 19 pojazdami (ma ich dwadzieścia, ale przebudowa obejmie połowę z nich) realizujje reguklarny ruch kolejowy, stąd też rozbudowa musi odbywać się etapami. Kolejny pociąg do rozbudowy ma zostać dostarczony przez ŁKA do fabryki Stadlera w 2021 roku

Pierwsze jednostki dwuczłonowe typu L-4268 zostały dostarczone dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w ilości 20 sztuk z 15-to letnim okresem utrzymania w ramach zaplecza technicznego wybudowanego specjalnie dla ŁKA.
Trójczłonowy Flirt w trakcie testów ETCS. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Pojazdy te wyprodukowane zostały w polskim oddziale Stadlera w Siedlcach. Łódzkie pojazdy wyposażone są fabrycznie w system ETCS poziomu 2 oraz wymagane polskimi przepisami systemy CA i SHP. Na czołach zabudowane są sprzęgi samoczynne. Łódzkie Flirty mogą rozwijać prędkość maksymalną 160 km/h. Przystosowane są do zasilania napięciem trakcyjnym 3 kV prądu stałego. Możliwa jest jazda wielokrotna do trzech jednostek.